Home » SINDIKALNA ČITANKA » Šta je sindikat?

Šta je sindikat?

U vreme industrijske revolucije, krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka, javija se potreba za organizovanjem radnika u cilju poboljšanja uslova rada i povećanja zarada. Prvi skupovi radnika, organizovani uglavnom u Velikoj Britaniji i zemljama Zapadne Evrope, bili su organizovani spontano i oni su bili osnova za stvaranje sindikata.

snagaSindikat je organizacija koju stvaraju radnici . Sindikat može predstavljati radnike u određenoj privrednoj grani ili u određenoj firmi , a uspostavlja se kako bi poboljšao i održao plate , naknade i radne uslove. Sindikati se obično ujedinjuju u udruženja sindikata i sindikalne centrale.

U mnogim zemljama sindikat može dobiti status pravnog lica . Takvi sindikati imaju određena zakonska prava i ovlašćenja, a najvažnije je pravo kolektivnih pregovora sa poslodavcem kako bi poboljšao plate, radno vreme i druge uslove iz ugovora o radu radnika koje predstavlja, što znači da te stvari ne uspostavlja jednostrano uprava, nego ih dogovaraju obe strane . Kad sindikati nemaju takva prava ni ovlašćenja, obično prete štrajkom i drugim kolektivnim akcijama kako bi vršili pritisak na poslodavca.

Sindikati se mogu uključiti iu šire političke i društvene kontroverze, pa su u nekim zemljama blisko povezani sa političkim strankama . Sindikati često koriste svoju organizacionu snagu da promovišu društvene mere i zakone koji odgovaraju njihovom članstvu ili radnicima uopšteno.

Sindikat se osnova sa ciljem da pregovara sa poslodavcem i izbori bolji status i zaštitu prava zaposlenih, odnosno da unapredi životni standard radnika.

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*