Почетна POTPREDSEDNICI

POTPREDSEDNICI

Od strane sloga

PREDRAG ĐURIĆ

Potpredsednik Udruženih sindikata Srbije „SLOGA“ i predsednik Udruženih sindika Srbije „SLOGA“ – sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Rođen je u Kragujevcu 1978. godine gde završava osnovnu školu. Srednju školu završava u Ćupriji, a pravni fakultet u Novom Sadu.

Godine 1998. zasniva radni odnos u Domu zdravlja Kragujeva, gde i danas radi, a 2009. godine formira Sindikalnu organizaciju „SLOGA“ Doma zdravlja Kragujevac i tada postaje njen predsednik.

Predrag Đurić

Svojom energijom, radom i zalaganjem doprineo je formiranju velikog broja sindikalnih organizacija u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Zbog izuzetnih rezultata koje je postigao 2012. godine biva prepoznat od kolega kao pravi vođa i tada postaje predsednik Udruženih sindika Srbije „SLOGA“ – sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Nakon 15 godina aktivnog sindikalnog rada i brojnih priznanja koje je dobio kako od domaćih tako i od inostranih institucija i organizacija, krajem 2022. godine dobija najznačajnije priznanje od Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za doprinos mirnom rešavanju radnih sporova u Srbiji.

Oženjen je i ima troje dece

 

VLADIMIR RADOSAVLJEVIĆ

Na poslednja dva Kongresa izabran za potpredsednika Udruženih sindikata Srbije Sloga i predsednika Sindikata industrijskih radnika Udruženih sindikata Srbije Sloga, grane industrije ovog sindikata.

Rođen 1965. godine u Gornjem Milanovcu. Školovao se, živi i radi u rodnom gradu. Po završetku osnovne škole završio Gimnaziju u Gornjem Milanovcu, na prirodno-tehničkom smeru, sa zanimanjem laboratorijski tehničar za hemiju. Od 1989. godine zaposlen u Tipoplastika DOO, najpre u proizvodnji, a poslednjih 20 godina u kontroli kvaliteta na radnom mestu prijemnog kontrolora, gde do danas radi. Govori engleski jezik.

 

Vladimir Radosavljević

Od mladosti angažovan kroz razne vidove građanskog aktivizma kao opozicionar i antiratni aktivista, suprostavljajući se tada aktuelnoj državnoj politici . Učesnik demonstracija 9 marta 1991. kao i svih naknadnih protesta i demonstracija tokom devedesetih.

Posle velikih i dugotrajnih protesta 1996. godine sa grupom kolega jedan je od osnivača Nezavisnog sindikata u matičnom preduzeću, od kada se potpuno okreće sindikalnom aktivizmu i širenju svesti kod radništva Srbije o značaju, ulozi i mestu sindikata u društvu. Među prvim sindikalnim aktivistima u Srbiji koji se javno zalagao i propagirao neophodnost ostvarivanja političke funkcije sindikata, kao neophodnog uslova za uticaj radnika na društvena dešavanja kao aktivnih subjekata, a ne pasivnih žrtava političkih odluka.

Aktivan na osnivanju mreže nezavisnih sindikata na nivou opštine Gornji Milanovac ujedinjenih od 1998. godine u Uniju nezavisnih sindikata Gornjeg Milanovca. Ubrzo po osnivanju Udruženih sindikata Srbije Sloga svi sindikati Unije nezavisnih sindikata Gornji Milanovac 2009. godine se kolektivno učlanjuju u ovu sindikalnu organizaciju. Organizator najpre generalnog štrajka (od 26. septembra ) a potom i svih događaja i aktivnog učešća milanovačkih radnika koji su doveli do promena 5. oktobra 2000. godine ( prevodnik grupe od oko 450 radnika iz G.Milanovca koji su u noći između 4. i 5. oktobra proveli noć u Kolubari pružajući podršku štrajkačima , a ujutru 5. oktobra bili prva organizovana grupa koja je ušla u Beograd).

Dugogodišnje sindikalno iskustvo proveo je, uz redovan posao u matičnom preduzeću, i u neprestalnoj borbi za bolji položaj radnika koja se ogleda se u stalnom sindikalnom usavršavanju i obrazovanju, auorstvu brojnih projekata, članaka, brošura, intrervjua, saopštenja, programskih dokumenata i nastupa u medijima, kao i saradnji sa organizacijama sindikata u Evropi i svetu. Saradnik mnogih sindikata u Srbiji prilikom privatizacije, organizovanja štrajkova, pregovaranja sa poslodavcima tokom potpisivanja kolektivnih ugovora, rešavanje viška zaposlenih u toku privatizacije i drugim sindikalnim pitanjima. Posebno posvećen radu sa mladima, ženama i ugroženim društvenim grupama. Organizator i učesnik mnogih humanitarnih akcija i projekata. U svojoj sindikalnoj karijeri sarađivao sa velikim brojem nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva.


 

PAVLE HEĐEŠI

Potpredsednik je Udruženih sindikata Srbije “Sloga”, član Informativne službe Sloge i odbornik u Skupštini Grada Beograda u Odborničkoj grupi „Ujedinjeni – Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana,Pokret za preokret, Sindikat Sloga“ .

Pavle Heđeši

Rođen 1967. godine u Vršcu.

Završio četvorogodišnje srednje obrazovanje u Vršcu, a 1990. godine policijsku obuku na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu. Takođe, završio je i Novinarsku školu Udruženja novinara Srbije (UNS), čiji je dugogodišnji član, bavi se sindikalnim radom i proučavanjem sindikalizma.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) radio od januara 1991. godine, do penzionisanja 2021. godine, gde je obavljao poslove pozornika, auto-patrole, interventne patrole, operative, vođe smene i šefa smene.

Sindikalnim radom počeo da se bavi od 1991. godine, gde uoči devetomartovskih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića zajedno sa nekoliko svojih kolega potpisuje akt podrške o osnivanju prvog sindikata u policiji, Nezavisnog sindikata Policije (NSP), koji je ubrzo, nakon devetomartovskih demonstracija postao zabranjen jer nije imao utemeljenje u tadašnjem Ustavu.

Uprkos tome, u okviru svoje profesije nastavlja da se bori protiv svih oblika torture i zalaže za poštovanje Ustava, zakona i policijske etike.

Nakon petooktobarskih promena ponovo se sindikalno angažuje, a 2007. godine kao idejni pokretač, zajedno sa par kolega, osniva Policijski sindikat Srbije (PSS) koji će posle velikih pritisaka na rukovodstvo postati prvi reprezentativni sindikat u istoriji srpske policije i zaključiti prvi kolektivni ugovor za policiju. Osnivač je i Sindikata policije Sloga, koji danas vodi njegovo dugogodišnji sindikalni saborac Gliša Vidović iz Užica.

Tokom bavljenja sindikalnim radom i borbe za radnička prava aktivno je sarađivao sa nevladinim organizacijama posvećenim zaštiti ljudskih prava i sloboda, bezbednosti građana i suzbijanju korupcije.

Od 2012. godine je u Udruženim sindikatima Srbije “Sloga”, gde je i danas.