Почетна STATUT

СТАТУТ

Od strane sloga

На основу чланова 215. и 217., а у вези чланова 6. и 13. Закона о раду, члана 5. Правилника о упису синдиката у регистар (Сл. гласник бр. 50/05), и на основу члана 17. Статута, Конгрес Удружених синдиката Србије ,,Слога“ је дана 08.03.2014. године у Новом Саду усвојио измене и допуне

С Т А Т У Т А

 

УДРУЖЕНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ „СЛОГА“