Home » O NAMA

O NAMA

Udruženi Sindikati Srbije SLOGA su nezavisna demokratska sindikalna organizacija zaposlenih u koju se oni učlanjuju radi zastupanja, predstavljanja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

slogaUdruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su sindikalni savez nezavisan od države i državnih institucija, poslodavaca i političkih stranaka.

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su organizacija čiji je osnovni cilj da brani i odbrani interese članstva i svih zaposlenih.

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Želja nam je da radnicima Srbije vratimo poverenje u sindikalni pokret koji je u Srbiji u izumiranju.  Želimo da nam se priključe svi koji imaju potrebu da se istinski bore za ostvarivanje svojih prava. Smatramo da sindikat ne treba da postoji da bi sindikalni funkcioneri živeli lepo na radničkoj grbači, već da zaposleni treba sami da odlučuju o svojoj sudbini.

Radnicima Srbije dosta je birokratizovanih sindikalnih organizacija i funkcionera koji su za par godina bavljenja sindikalnim poslom rešili sve svoje životne probleme i izdali ideju sindikalnog pokreta.

Hočemo da se sa svim pravim, odlučnim, hrabrim i nadasve poštenim ljudima izborimo za ljudska i radnička prava koja su nam više nego ikad ugrožena.

Organizovani smo granski i teritorijalno. Naše članice su dobrovoljno pristupile zadržavajući odgovarajuću autonomiju u okviru svojih organizacija sa pravom da pristupe ili istupe iz organizacije kada to žele.

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su organizovani i deluju u skladu sa načelima savremenog demokratskog sindikalnog pokreta. Naši zahtevi ogledaju se u radikalnim političkim, ekonomskim i socijalnim reformama koje vode demokratskom i ekonomskom prosperitetu sto omogućava zaposlenima da dostojanstveno žive od svog rada.

Polazeći od ocene da je danas radno socijalni status zaposlenih na najnižem nivou u Evropi, kao i stopa nezaposlenosti koja je takođe najveća u Evropi, više od milion ljudi ispod granice siromaštva, više od 500.000 ljudi bez zdravstvene knjižice, rad na crno cveta više nego ikad. Zbog toga že USS SLOGA zahtevati od nadležnih institucija:
– Donošenje novog zakona o radu i zapošljavanju u skladu sa principima Međunarodne Organizacije Rada
– Potpisivanje Kolektivnih ugovora uz garanciju države
– Izmene zakona o penzijsko invalidskom osiguranju kojim će se obezbediti dostojanstven život penzionera i svih radnika koji će jednog dana otići u penziju

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ će po ovom pitanju sarađivati sa svima onima koji žele da sarađuju sa nama po ovim i svim ostalim pitanjima koja su presudna za radničku klasu i koji će svim zaposlenima u Srbiji omogućiti život dostojan čoveka.

Zato Vas pozivamo da nam se pridružite. Član USS SLOGA može postati svako ko potpiše pristupnicu i prihvati programska načela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*