Home » PRENOSIMO

PRENOSIMO

PLATFORMA USS „SLOGA“ ZA OKUPLJANJE U ODBRANU RADNIH, GRAĐANSKIH I LJUDSKIH PRAVA

Pripadnici Udruženih sindikata Srbije Sloga su ljudi različitih profesija, socijalnog statusa, verskih, političkih i kulturoloških uverenja. Udruženi smo s ciljem zaštite naših ljudskih i radnih prava, uspostavljanja društva socijalne pravde, razvijanja meduljudske solidarnosti i poštovanja moralnih vrednosti, koje su u ...

Read More »

Ima li nade za sindikate u Srbiji

17/08/20 Pitanje: Ima li sindikalizam u Srbiji šanse za oporavak, zapravo je pitanje sindikalnog opstanka. Nije to pitanje akutnog „biti, ili ne biti“, već da li će sindikati tavoriti i lagano nestajati, ili će ući u proces revitalizacije. 17.08.2014. — ...

Read More »

Socijalni monolog

Mario Reljanović 02/08/2014 | pescanik.net Nije naročito nova niti iznenađuje informacija da socijalni dijalog u Srbiji ne postoji. Socijalni dijalog zamišljen je kao mehanizam usklađivanja interesa tradicionalno i prirodno suprotstavljenih strana, poslodavaca i zaposlenih. U pitanju su dakle institucionalizovani, ali ...

Read More »

Svaki četvrti radnik zlostavljan

Prema podacima kojima raspolaže udruženje „No mobing Srbija“, svaki četvrti radnik u Srbiji doživeo je bar jednom zlostavljanje na radu. Sudski procesi traju dugo, pa zlostavljani često, i posle prijave nadležnima u svojoj firmi ili nekoj nevladinoj organizaciji, odustaje od ...

Read More »

Hofman: U Srbiji se radi na slabljenju sindikata

Rajner Hofman, predsednik Nemačkog saveza sindikata (DGB), najveće sindikalne organizacije u Evropi, ocenio je da se „trenutno u Srbiji radi na slabljenju sindikata“ – piše dnevni list „Danas“. On je kazao da su pojedine odredbe novog Zakona o radu u ...

Read More »

Lider „Sloge” novi Pajtićev savetnik

Lider sindikata „Sloga” Željko Veselinović novi je savetnik predsednika Pokrajinske vlade Bojana Pajtića koji je i na čelu Demokratske stranke. Naime, po odluci Pokrajinske vlade, koja je objavljena u „Službenom listu” AP Vojvodine, Željko Veselinović imenuje se od 10. jula ...

Read More »

Poređenje: Ovako izgledaju prava radnika u Nemačkoj

Prava i obaveze nemačkih zaposlenih u odnosu na poslodavce regulisani su opsežnim zakonima koji često idu u prilog zaposlenima. Međutim, mnoga rešenja su široko postavljena i u praksi i zavise od radnih ugovora zaposlenih i tarifnih ugovora sindikata sa udruženjima ...

Read More »

Neke firme duguju i po 100 plata

U nekim preduzećima u Srbiji radnici nisu primili i do 100 plata. Ni novi Zakon o radu ne daje inspektorima veću moć. Oko 50.000 prijavljenih radnika u Srbiji se na kraju svakom meseca pita da li će uopšte primiti zaradu. ...

Read More »

Zakon o radu plod dogovora političke elite i političkih kapitalista

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da je usvajanje novog Zakona o radu rezultat dogovora političke elite i političkih kapitalista. Biro za društvena istraživanja (BIRODI) smatra da predložene izmene Zakona o radu predstavlju svojevrsnu, namernu zamenu teza – predlagač ...

Read More »

Sindikat Sloga: Zakon o radu naruku samo poslodavcima

Beograd, 6.jul 2014  – Najavljeni Zakon o radu ide naruku samo poslodavcima i ozakonjuje neizvesnost radnog mesta, ocenio je predsednik Sindikata „Sloga“ Željko Veselinović. „Zakon ne može biti dobar za radnike ma koliko se političari upinjali da nas u to ...

Read More »