Home » BLOG » POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U TIPOPLASTICI
Владимир Радосављевић

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U TIPOPLASTICI

Da se i u uslovima radnih odnosa kakvi vladaju u Srbiji interesi zaposlenih i vlasnika mogu usaglasiti do mere prihvatljive za obe strane, primer je i potpisivanje novog Kolektivnog ugovora u Tipoplastici – Gornji Milanovac.

Vladimir RadosavljevicTokom pregovora koji su trajali duže od tri meseca, nakon početnih, naizgled neusaglašivih predloga i zahteva dve strane, i veoma teških pregovora, koji su pre svega vođeni u demokratskoj atmosferi i argumentovanoj raspravi, došlo se do sporazuma. Istine radi, treba pomenuti da je u pojedinim fazama pregovora to izgledalo nemoguće, a u jednom trenutku došlo čak i do trenutka kada smo mi krenuli u organizaciju štrajka, a poslodavac zapretio i sa nekoliko otkaza. Na kraju, ipak je onaj najvažniji- zajednički interes i vlasnika i sindikata,  a to je svakako interes da se ne narušava ugled i poslovanje firme od čije uspešnosti svi zavisimo, doprineo uvažavanju realnosti sa obe strane i postizanju dogovora.

Treba napomenuti da je Tipoplastika privatno preduzeće u skoro 100%-tnom vlasništvu gospodina Miroljuba Aleksića, a znajući kako se u takvim preduzećima u Srbiji uglavnom ponašaju vlasnici, svakako treba pohvaliti poslodavce koji u svakom segmentu poslovanja rade „na belo“ i spremni su na socijalni dijalog sa predstavnicima zaposlenih. Naravno, interesi vlasnika su jasni, i sa druge strane, ovo je primer i da se sa njima, kad su radnici organizovani u jak sindikat , jedinstveni i složni, može dogovarati. Naravno, podrazumeva se da mi svoje želje moramo prilagoditi uslovima, i u zahtevima biti što realniji. Svakako, biti i svesni da nikada ne možemo biti sasvim zadovoljni postignutim.

Naš sindikat –  Nezavisni sindikat Tipoplastika – USS Sloga, je svoje stavove u pregovorima utvrdio posle javne rasprave i sastanaka sa svim članovima sindikata, i na kraju, uspeli smo da u Kolektivni ugovor utkamo apsolutno sve naše predloge. Mnoga, već postojeća prava obezbeđena prethodnim KU sada su proširena ili uvećana.U najkraćem:

–          Raspon zarada u Tipoplastici kreće se u odnosu 1:3.5

–          Iznos svih naknada definisanih u ZOR-u je uvećan za 10 – 40%, a radnicima koji rade u četvorobrigadnom sistemu celokupna zarada se uvećava za još 15%

–          Za sve proizvodne radnike, kao i one koji deo radnog vremena provode u pogonu i one koji imaju više od 30 godina radnog staža, poslodavac je obavezan da obezbedi sistematske preglede jednom godišnje,  a za radnike u proizvodnji i na posebnim uslovima rada (115 zaposlenih) i sedmodnevni oporavak u banjama i na moru

–          Poslodava se obavezao na isplatu regresa,  stipendija za decu zaposlenih koja su na redovnom školovanju (u različitim iznosima za osnovnu i srednju školu  i fakultet), naknadu za dolazak i odlazak s posla za sve zaposlene, pomoć za lečenje radnika i članova porodica (poseban fond i komisija u kojoj su ravnopravno zastupljeni sindikati), naknadu za topli obrok itd…

–          Povišen je koeficijent za isplatu zarada za oko 15% zaposlenih u skladu sa predlogom našeg sindikata.

U  Tipolastici postoji tradicija pregovora za potpisivanja Kolektivnog ugovora od 1998. godine, i skoro sve navedeno su ti Kolektivni ugovori već sadržavali, a ovom prilikom su još uvećani. Nikada nije bilo lako pregovarati, naročito kada se ima u vidu da su svaki novi pregovori vođeni u sve težim uslovima poslovanja preduzeća u Srbiji. Pri tome, znajući  da pregovaramo direktno sa vlasnikom, koji svakim uvećanjem naših zarada i naknada lično trpi, u svom profitu, ne možemo biti nezadovoljni. Naš pregovarač ne zastupa nekog fiktivnog vlasnika (tipa –država, opština, grad…) već se sva njegova „davanja“ direktno odražavaju na njegov profit, i smatram da treba pohvaliti vlasnike koji redovno izmiruju sve svoje obaveue prema Državi i zaposlenima, i imaju razvijenu svest da su zadovoljni radnici jedan od njegovih prioritetnih ciljeva, kako bi i sam bio uspešan i zadovoljan!

Vladimir Radosavljević

Nezavisni sindikat Tipoplastika- USS Sloga

predsednik

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*