Home » DOKUMENTA » SLOGA JE AUTENTIČNI SINDIKAT BUDUĆNOSTI

SLOGA JE AUTENTIČNI SINDIKAT BUDUĆNOSTI

Andreja Milivojević, student Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, za svoj seminarski rad odabrao je Udružene sindikate Srbije „SLOGA“. On je u svom radu radu, opisao vrlo jasno i precizno naš nastanak, razvoj, organizacionu strukturu, programsku orijentaciju, međunarodne aktivnosti  i odnos prema drugim sindikatima.

pdf icon

SEMINARSKI RAD U
PDF FAJLU

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ sa ponosom predstavljaju u celosti njegov rad na svom zvaničnom veb sajtu i pozivaju sve da ga pročitaju, da vide i shvate, kako nas drugi vide, ocenjuju i posmatraju kroz prizmu sindikalnih organizacija.

Na kraju, koristimo priliku da se javno zahvalimo autoru Andreji Milivojeviću koji je odabrao naš sindikat za svoj seminarski rad i pozovemo sve radne ljude, posebno mlade,  da nam se pridruže u zajedničkoj borbi za dostojanstven rad i život svih građana Srbije.

Vaša Sloga

 

(ODLOMAK) – SLOGA KAO LEVIČARSKI SINDIKAT

sedmiBudući da je sindikat Sloga po ideološko-političkoj orijentaciji predstavnik levice i na toj strani to se u svojoj orijentaciji na međunarodnu saradnju orijentisao na srodne organizacije levice kako na bilateralnom tako i na multilateralnom planu. Na bilateralnom planu uspostavio je saradnju sa sindikalnim organizacijama Španije i Nemačke pri čemu je sa Špancima i Nemcima tu saradnju i formalno institucionalizovao. Na multilateralnom planu sindikat Sloga učestvuje u aktivnostima koje se odvijaju u okviru Evropske unije i sindikalnih aktivnosti levice u tom okviru. Danas u vreme ekonomsko-socijalne krize širih razmera, velike nezaposlenosti, raznih oblika ugrožavanja prava radnika i zaposlenih u celini, neizvesnosti budućeg ekonomskog razvoja i izazova koji diktiraju propast koncepta ultraliberalizma i daljih negativnih tendencija u procesima globalizacija, sindikat Sloga nastoji da na međunarodnom planu obezbedi sa jedne strane status radi aktivnog delovanja u korist programskih ciljeva i prihvatanje i potom primenu utvrđenih i verifikovanih normi i standarda na širem međunarodnom i društveno-političkom i ekonomsko-socijalnom planu opet u funkciji strateških ciljeva i opredelenja. Stepen nezavisnosti od političkih stranaka i dostignutog integriteta predstavlja dobru osnovu ovog sindikata za dalji nastup na međunarodnom planu.

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content