Home » DOKUMENTA

DOKUMENTA

Feed Subscription

REZOLUCIJA o odgovornosti za izuzetno teško stanje u Srbiji

REZOLUCIJA  o odgovornosti za izuzetno teško stanje u Srbiji

REZOLUCIJA o odgovornosti za izuzetno teško stanje u Srbiji IV Kongres Udruženih sindikata Srbije Sloga , održan 02.03.2019 godine usvajio je rezoluciju kojom se konstatuje: – situacija u Srbiji je dramatična. Ta situacija se najbolje sagledava ekonomskom i demografskom katastrofom ...

Više »

ODLUKE USS SLOGA

ODLUKE USS SLOGA

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa VANREDNE sednice Glavnog odbora Udruženih sindikata Srbije Sloga    održane 13.07.2014. godine sa početkom u 12,00 sati u Beogradu Sednici je prisustvovalo 26 članova Glavnog odbora USS Sloga, ( u daljem tekstu GO), a predsedavao je predsednik ...

Više »

SLOGA JE AUTENTIČNI SINDIKAT BUDUĆNOSTI

SLOGA JE AUTENTIČNI SINDIKAT BUDUĆNOSTI

Andreja Milivojević, student Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, za svoj seminarski rad odabrao je Udružene sindikate Srbije „SLOGA“. On je u svom radu radu, opisao vrlo jasno i precizno naš nastanak, razvoj, organizacionu strukturu, programsku orijentaciju, međunarodne aktivnosti  i odnos ...

Više »
Scroll To Top