Home » DOKUMENTA » ODLUKE USS SLOGA

ODLUKE USS SLOGA

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa VANREDNE sednice Glavnog odbora Udruženih sindikata Srbije Sloga    održane 13.07.2014. godine sa početkom u 12,00 sati u Beogradu

Sednici je prisustvovalo 26 članova Glavnog odbora USS Sloga, ( u daljem tekstu GO), a predsedavao je predsednik sindikata Željko Veselinović. Za zapisničara je određena Irena Paunović, a za overivače Zapisnika  Predrag Đurić i Dragan Motić.

Nakon što je utvrđen kvorum potreban za rad, da sednici prisustvuje 26 članova GO od ukupno 41, jednoglasno je usvojen sledeći:

Dnevni red: Aktuelna situacija u USS Sloga; predlog Odluke o razrešenju lica odgovornih za kršenje StatutaUSS Sloga, predlog Odluke o imenovanju novog rukovodstva sindikata USS Sloga, razno.

Po usvajanju dnevnog reda pristupilo se diskusiji koju je otvorio Predsednik sindikata Željko Veselinović, koji je informisao članove Glavnog odbora o pokušaju njegove smene, nasilnog i protivstatutarnog preuzimanja pečata, prostorija sindikata, tehničke opreme, dokumenata i novčanih sredstava sindikata koji su se nalazili u prostorijama sindikata, od strane 9 članova sindikata USS SLOGA.  Po završetku diskusije usvojene su sledeće:

ODLUKE

-Glavni odbor USS Sloga daje punu podršku predsedniku USS Sloga Željku Veselinoviću u daljem vođenju sindikata i da se protiv svih odgovornih lica koja su učestvovala u pokušaju njegove smene podnesu krivične prijave nadležnim organima i da se o ovome obavesti Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.

-Da se, zbog grubog i svesnog kršenja članova 8, 21, 39 i 42 Statuta USS SLOGA, iz članstva sindikata isključe:  Đurić Jovan, Biočanin Mile, Simić Nebojša, Basta Mira, Čabrić Mile, Šormaz Miodrag, Jocić Milena i Rančica Milovanović. Takođe po istom osnovu iz članstva sindikata jednoglasno je isključen i Radnički sindikat Zastava kamioni iz Kragujevca.

-Imenovano je novo rukovodstvo sindikata USS SLOGA. Za nove članove Glavnog odbora jednoglasno su izabrani: Radin Dragan (Krušik Valjevo), Vulović Drago (Parking servis Beograd), Vasić Slobodan (GSP Beograd), Mihajlović Goran (Beograd put), Nojić Miki (Želvoz Smederevo), Kotlajić Predrag (Kolubara Lazarevac), Stojanović Nemanja (Klinički centar Kragujevac) i  – Bojana (Dom zdravlja Kragujevac. Za vršioce dužnosti Potpredsednika USS SLOGA do naredne sednice izabrani su: Đurić Predrag, Živković Ivica, Božić Aleksandar i Pejović Vesna.Za vršioca dužnosti Generalnog sekretara izabran je Adamov Predrag (Aerodrom Beograd).

-Jednoglasno je doneta odluka da se zbog isključenja Basta Mire iz članstva sindikata, u skladu sa članom 19. Statuta USS SLOGA, raspusti kompletno rukovodstvo sindikata SLOGA-GSP i da se za Poverenika za taj sindikat imenuje Vasić Slobodan.

– Jednoglasno je doneta Odluka da se zbog navedene zloupotrebe izradi novi pečat i štambilj sindikata USS SLOGA sa logom sindikata i u skladu sa Statutom.

– Jednoglasno je doneta Odluka da se Predsedniku Željku Veselinovića zbog vikenda, a radi isplate putnih troškova i dnevnica članovima Glavnog odbora, troškova advokata, taksi, zakupa sale i ostalih troškova, odobrava podizanje gotovine službenom karticom sa bankomata.

– Da se izvod iz zapisnika i sve donete odluke postave na zvanični veb.sajt USS Sloga www.sloga.org.rs  kako bi se informisalo članstvo i javnost.  

  Predsednik USS SLOGA

  Željko Veselinović

Jovan Đurić

j1 j2

Milena Jocić

m1 m2

Mira Basta

b1 b2

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

4 comments

  1. Bravo.Jos iskljucenja da se procistite od …

  2. Sandra Ivanovic

    Kako ih nije bilo sramota.Zeljko im je hleba dao,a oni mu tako vracaju.Koliko je samo stitio onu Milenu i Sormaza.

  3. A od kada penzioneri mogu da e bave sindikatom.Sta ce penzioneri tu.

  4. Djura Mutavi predsednik.Ahahhaaaahaaaaa.Nista smesnije skoro nisam cuo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content