Home » SINDIKAT (page 61)

VELIKA PREVARA RADNIKA ILI KAKO SU NA RADNIČKOJ GRBAČI DOBIJENI IZBORI 2008. GODINE

VELIKA PREVARA RADNIKA ILI KAKO SU NA RADNIČKOJ GRBAČI DOBIJENI IZBORI 2008. GODINE

OVO TREBA I MORA DA SE ZNA!  Opšti nacionalni kolektivni ugovor, potpisan uoči majskih izbora 2008. godine, već maja 2009 je zvanično prestao da važi. Najveći apsurd je da se on u praksi nikada nije ni primenjivao i da je ...

Više »

POŠTOVANI PRIJATELJI!

POŠTOVANI PRIJATELJI!

Udruženi sindikati  Srbije „SLOGA“ grade poseban i potpuno nov pristup informativnoj politici, čiji je cilj da promoviše uspehe NAŠIH udruženih sindikata u zaštiti ekonomskih, socijalnih i radnih prava svojih članova. Stalno i blagovremeno objavljivanje informacija iz sveta rada, naših aktivnosti ...

Više »

SVE SMO BROJNIJI I BROJNIJI!

SVE SMO BROJNIJI I BROJNIJI!

Udruženi sindikati Srbije SLOGA rade punom parom i svakim danom nam se priključuje sve veći broj sindikalnih organizacija.

Više »

SOCIJALNA PRAVDA

SOCIJALNA PRAVDA

Verujemo u principe socijalne pravde, zasnovane na polazištu da je svaki građanin sposoban za rad  za koji će dobiti pristojnu platu, i koja će mu omogućiti da održi svoju porodicu u skladu sa elementarnim standardima pristojnosti.  

Više »

SINDIKALNA ORGANIZOVANOST

SINDIKALNA ORGANIZOVANOST

Verujemo u pravo radnog čoveka da se organizuje u sindikate, ali i u Vladu koja se iskreno zalaže da ih zaštiti  od interesa krupnog kapitala i bahatih pojedinaca željnih lične moći i vlasti.

Više »

PODRŽAVAMO

PODRŽAVAMO

Podržavamo nosioce zakonodavne i izvršne vlasti, srodne organizacije i strukovna udruženja, kao i NVO koji rade na  poboljšanju standarda u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite.

Više »

PARTNERSTVO

PARTNERSTVO

Nudimo se kao iskreni partneri svima koji teže uvažavanju radnog čoveka i teže smanjenju oporezivanja njihovih tankih zarada.

Više »

PROTIVIMO SE!

PROTIVIMO SE!

Protivimo se svakoj vrsti korupcije, posebno sistemske,  koja podrazumeva korišćenje državnog položaja i moći radi sticanja lične koristi.  

Više »

STALNO KRITIČNI

STALNO KRITIČNI

Obavezni smo pred državom i društvom da stalno budemo kritični prema vlasti,  da ih opominjemo da kroz zakonodavne i druge mere štite sudove, da im osiguraju nezavisnost, nepristrasnost, dostojanstvo, dostupnost i efikasnost.  

Više »

I ŠTRAJKOM DO PRAVA

I ŠTRAJKOM DO PRAVA

Nećemo poštovati, niti podržati nepravedene zakone koji štete zaposlenima, borićemo se protiv njih svim sindikalnim sredstvima. Uvek smo spremni na razgovore, pregovore i fer kompromis, ali smo spremni i da štrajkujemo kada je to potrebno, čak i po rizik naših ...

Više »
Scroll To Top