Home » OBAVEŠTENJA » Seminar mobing, zaštita zaposlenog od zlostavljanja na radu
??????????????

Seminar mobing, zaštita zaposlenog od zlostavljanja na radu

Banja Koviljača, 17. maj 2015. – Sindikat Sloga Aerodrom Nikola Tesla u periodu od 15 – 17. maja u Banji Koviljači organizovao je seminar za svoje članove na temu mobinga i zaštite zaposlenog od zlostavljanja na radnom mestu.

Seminar je na početku otvorio predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Željko Veselinović, a domaćin i organizator je bio predsednik Sindikata Sloga Aerodrom Nikola Tesla Predrag Adamov.

Polaznici seminara, njih oko 40 su upoznati sa pojmom mobinga i mobera, fazama mobinga, osobinama mobera i ko su njihove najčešće žrtve.

O temi mobinga govorila je Ljiljana Blagojević, javni pravobranilac i dugogodišnji sudija, a o tome kako se pravno zaštiti ukoliko se postane žrtva govorio je advokat Dušan Čkonjević, jedan od pravnih zastupnika Udruženih sindikata Srbije „Sloga“.

Učesnici seminara su tokom predavanja aktivno učestvovali u samom radu, postavljali brojna pitanja i zajedno sa predavačima razmatrali primere i rešenja iz prakse.

„Veoma smo zadovoljni interesovanjem našeg članstva za ovu temu koja sve više pritiska zaposlene u gotovo svim radnim kolektivima, važnosti da se prepoznaju elementi mobinga i kako izbeći zamku ulaska u konfliktnu situaciju „, rekao je Predrag Adamov, predsednik Sindikata Sloga Aerodrom Nikola Tesla.

Adamov je najavio nastavak dalje edukacije za članstvo u cilju jačeg međusobnog povezivanja kako bi se svi problemi nastali na osnovu mobinga rešavali na najbolji i najkvalitetniji način po zaposlenog.

Informativna služba

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*