Home » OBAVEŠTENJA » Nastavljen dijalog sa predstavnika sindikalnih grupa sa ministarstvom odbrane

Nastavljen dijalog sa predstavnika sindikalnih grupa sa ministarstvom odbrane

Izvor: Sajt Sloga-VMA, 20. jun 2015.-

Dana 19.06.2015. godine na inicijativu Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije održan je sastanak predstavnika sindikalnih grupa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa Ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i njegovim saradnicima. Ovo je drugi po redu sastanak između predstavnika sindikata MO i VS i ministra Gašića, na kome je bio prisutan predsednik sindika Sloga Vojnomedicinske akademije, Dragan Motić.

BAN_7316

Glavna tema današnjeg dijaloga je bio proces racionalizacije radnih mesta u javnom sektoru,  gde je bilo i reči o radu na Pravilniku o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika VS, naročito kada je reč o nadoknadama poput uvećanih troškova stanovanja i putnih troškova. Jedna od tema sastanka bilo je i normativno uređenje sindikalnog organizovanja u Ministarstvu i Vojsci. Ministar je naveo da su trenutno u toku izmene i dopune Pravila službe VS radi uređenja položaja grupa sindikalnog karaktera u MO i VS, što je u fazi usaglašavanja na nivou Generalštaba VS i nije u nadležnosti ministra odbrane.

Nakon što je ministar Gašić pozvao predstavnike sindikata da otvoreno ukažu na eventualne slučajeve ometanja ili sprečavanja sindikalne aktivnosti, predsednik sindikata Sloga VMA Dragan Motić se obratio prisutnima izlažući probleme sa kojima se susreću zaposleni članovi sindikata Sloga VMA. Motić je naglasio da su zaposleni skeptični i ne žele više da veruju u obećanja jer se zaposleni nalaze u teškoj finansijskoj situaciji. U daljem izlaganju je naveo da među zaposlenima postoji strah od eventualnih otpuštanja koja su najavljena u javnom sektoru, pa je ministar Gašić naglasio da do toga neće doći u Ministarstvu odbrane. Motić se u daljem razgovoru složio sa činjenicom da je potrebno uložiti doprinos sindikata u procesu organizacijsko-mobilizacijskih promena, budući da i u toj oblasti nedostaju adekvatna rešenja, ali da će taj doprinos biti u interesu kako članova sindikata tako i ostalih zaposlenih.

Sindikalni predstavnici su se saglasili da buduća istupanja u javnosti treba da budu međusobno koordinirana, kako zbog njihovih interesa tako i zbog sprečavanja dezinformacija koje su u prethodnom periodu često zbunjivale javnost. Na predlog Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije za integrisanje postojećih grupa sindikalnog karaktera čiji su članovi profesionalni pripadnici VS, ministar Gašić je istakao da to predstavlja segment autonomnog odlučivanja sindikalnih organizacija.

Svi prisutni su se složili da ovakav vid sastanka predstavnika sindikata sa ministarstvom treba biti učestaliji jer su obe strane svesne važnosti nesmetanog rada sindikata, a ministar Gašić je rekao da će podržati svaku odluku sindikalnih aktivista u Ministarstvu i Vojsci čiji je cilj razmena informacija i stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za socijalni dijalog.

Informativna služba USS „Sloga VMA“

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*