Početna Sloga: Građani traže zapošljavanje a ne otpuštanje