Home » KAMPANJE » Na putu velike radničke pobede

Na putu velike radničke pobede

Priboj – Beograd, 11.11.2016. – Na zboru bivših radnika FAP-a koji je juče održan u centru Priboja radnici nisu prihvatili nezakonitu odluku Skupštine akcionara prema kojoj se sve zaostale plate konvertuju u bezvredne akcije. Oni su zatražili od države da ispuni preuzete sve ranije prihvaćene obaveze i dali su ovlašćenje predsedniku Udruženja za zaštitu radnika FAP-a „Radnik nije rob“  Miroslavu Mrševiću da ih zastupa pred Privrednim sudom u Užicu zbog neisplaćenih zarada.

1

Konačni zaključci su:

Podržati UPPR potpisima radnika , ali tek od utorka 15. 11. 2016. pošto proverimo i potpišemo sledeće:

1. Da se proveri u privrednom sudu u Užicu da li su tačni navodi direktora da od 1 % dugova FAP-a zavisi odluka o stečaju.

2. Da se potpiše ugovor sa predsednikom lokalne samouprave o otkupu akcija po nominalnoj ceni iz Sporazuma o raskidu radnog odnosa sa definisanim rokovima isplate akcija .

3. Da se dobije informacija od nadležnog ministarstva koliko će tačno dati sredstava za zaostale zarade za april i jul ove godine i da se od direktora dobiju tačne informacije kada će se isplatiti onaj deo pre isteka 2016. godine.

4. Da se pošalje pismo Vojsci Srbije sa tačnim izveštajima o ulazima i izlazima sredstava koje su potrošili , kao i poslu koji su obavili. Naročito ćemo pomenuti da su delu radnika isplaćivali zarade, delu ne, da su doneli odluku da Skupština akcionara prevari radnike za 6 plata , kao i da su imali 106 miliona što je tada bilo dovoljno za 6 plata bez doprinosa i da su to potrošili netransparentno bez vidljivih rezultata.

5. Da se zahteva neopoziva ostavka menadžmenta zbog uskraćivanja informacija radnicima da njihova sramna odluka sa Skupštine akcionara o konvertovanju zaostalih zarada u akcije preduzeća znači i njihovo odustajanje od 6 pošteno zarađenih plata.

Oni su na skupu pozdravili Vojsku Srbije i zahvaalili se na saradnji sa resornim ministarstvima Vlade, kao i na konstruktivnom učešću lokalne samouprave i našeg predstavnika u Skupštini Srbiji.

“ Ipak, najviše se zahvaljujemo radnicima FAP-a, jer bez njih i njihove masovne podrške ne bi mogli da dođemo do ovog rezultata. Borba nije završena , idemo korak po korak , ali mislim da smo veliki posao završili. U slučaju problema u realizaciji bićete obavešteni i okupićemo se opet“, poručio je Miroslav Mršević, predsednik udruženja za zaštitu radnika FAP-a i Udruženja za zaštitu radnika FAP-a „Radnik nije rob“.

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*