Home » OBAVEŠTENJA » Ili jesi ili nisi sindikalac!

Ili jesi ili nisi sindikalac!

Beograd, 9. 11.2016. – Predsednik sindikata „Sloga Srbija Kargo“ Nebojša Dukanac ličnim primerom je pokazao kako se brane kolektivna prava i kako je to biti pravi vođa sindikata u Srbiji. Krilaticu njihovog sindikata „Svi za jednog – jedan za sve“, on je u potpunosti opravdao. U ovom slučaju, jedan za sve!

1

Nakon neuspešnih pregovora sa Radom Tadićem, direktorom za vuču vozova Srbija Kargo A.D. Dukanac od 2. do 7. novembra  stupa u najteži oblik sindikalnog protesta i u kancelariji sindikata u Užicu počinje štrajk glađu do ispunjenja zahteva, spava na podmetaču za plažu, na hladnom podu laminata, u prostoriji koja se greja samo pre podne ali ne i vikendom.

Samim činom protesta Dukanac prestaje da bude sposoban za rad i obaveštava nadležne da nije u stanju da zbog velikog osećaja gladi i iznemoglosti nije u stanju da vozi vozove.

Naime, od osnivanja sindikata u ovom preduzeću za železnicki prevoz robe, Sindikat „Sloga Srbija Kargo“ ima problema i nije u mogućnosti da raspolaže svojim sredstvima od članarine koja se od članstva redovno odbija svakog meseca, niti se obaveštava od strane poslodavca o bitnim ekonomskim i radno- socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, niti mu se omogućava  pristup podacima i informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Kršenjem ovih uslova za normalno funkcionisanje jednog sindikata, krše se prava na sindikalno organizovanje i nameće logično pitanje – čemu sindikat ukoliko on ne može da raspolaže svojim zakonitim sredstvima i na taj način pomaže svojim članovima.

Kako je prema tvrdnji Dukanca, direktor Tadić u komunikaciji sa njim isticao da će sve biti u redu i da „sindikat radi svoj posao a oni će njihov“,  on preduzima radikalnije metode i u ime celokupnog članstva i rukovodstva stupa u štrajk glađu i prestaje da uzima hranu do ispunjenja ključnih zahteva, a to su redovno informisanje sindikata i deblokada računa.

07.11.2016.g. dolazi do interesovanja poslodavca  i nakon razgovora i iznetih zahteva, sindikat dobija pisani odgovor iz Kabineta generalnog direktora Srbija Kargo gde se potvrđuje da će se sve nastale nepravilnosti oko informisanja sindikata odmah ispraviti, a u vezi tekućeg računa da je istog dana počelo da se radi na tome, čime su prestali razlozi za dalji nastavak štrajka.

Na naše pitanje, da li je svestan da je mogao ozbiljno da naruši svoje zdravlje ovim najradikalnijim vidom sindikalnog protesta, Dukanac nam je kratko rekao:

“ I sam lično smatram da je cena svega bila prevelika, a samim tim i moja žrtva u koju me je poslodavac uvukao. Poštujem samo ono šta smo se dogovorili i šta smo obostrano prihvatili.  Kako se to načelo kojim se rukovodim nije poštovalo, ovo je moralo tako. Ili jesi ili nisi sindikalac!“

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content