Home » OBAVEŠTENJA » DIREKTORU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

DIREKTORU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Živorad Mrkić i Mirjana Baucal, sindikalni aktivisti Novog sindikata Zdravstva KC Srbije, koji su u sastavu Udruženih sindikata Srbije „Sloga“, poslednjih dana su na udaru mobinga od strane direktora Kliničkog centra Srbije, profesora dr. Miljka Ristića.  Ako je ovo osveta zbog nedavno održanog štrajka glađu u Kliničkom centru Srbije, onda ni Udruženi sindikati Srbije „Sloga“  neće sedeti skršetnih ruku!!!  Za početak dopis…

DIREKTORU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

 Prof.dr.Miljko Ristić

 

Poštovani profesore,

Obavešteni smo da se u ustanovi kojom rukovodite dešavaju stvari koje se odnose nepovoljno na naše predstavnike Novog sindikata zdravstva KC Srbije,koji su u sastavu Udruženih sindikata Srbije „Sloga“.

Obraćamo Vam se u ime Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ u cilju zaštite pomenutog sindikata i upozoravamo da smo spremni da preduzmemo sve mere i akcije radi zaštite naših članova i aktivista.

Naime, reč je o tome da je predsedniku Novog sindikata KCS,članu predsedništva USS Sloga Živoradu Mrkiću,kao i članu Izvršnog odbora Novog sindikata KCS,i članici predsedništva USS Sloga Mirjani Baucal, data  protivzakonita Ponuda za izmenu ugovornih uslova rada aneksa ugovora br.4686 od 30.07.2013god.i Ponuda za izmenu ugovornih uslova rada aneksa Ugovora broj 4687 od 30.7.2013god.

Prvenstveno  prekršili ste odredbe Zakona o radu čl.18,19,188,Konvenciju br.135 Međunarodne organizacije rada (MOR),Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove RS čl.134 st.1 i Pojedinačnog kolektivnog ugovora za Klinički centar Srbije.

Ovim putem zahtevamo od Vas da povučete nezakonite navedene Ponude aneksa Ugovora o radu u najkraćem roku i time sprečite niz akcija koje će biti preduzete u skladu sa Zakonom u cilju zaštite naših članova i aktivista

U Beogradu, 05.08.2013god.                                                                                                                                                                              

predsednik, Željko Veselinović

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*