Home » OBAVEŠTENJA » ZAJEDNIČKOM SARADNJOM DO RADNIČKIH I LJUDSKIH PRAVA

ZAJEDNIČKOM SARADNJOM DO RADNIČKIH I LJUDSKIH PRAVA

Čačak, 27. april 2014. –  Predstavnici Udruženih sindikata Srbije “Sloga” i Centra za ljudska prava Čačak,  održali su sastanak na kome je postignut načelan dogovor o budućoj zajedničkoj saradnji. 

drustvoNa sastanku, koji je održan u Čačku i čiji je domaćin bio Centar za ljudska prava, veoma lako i brzo su prepoznate zajedničke potrebe i razlozi za saradnju između dve organizacije, a dogovoreni su i konkretni oblici buduće saradnje u nekoliko pravaca zajedničkog delovanja.

Vladimir Radovanović, potpredsednik Udruženih sindikata Srbije “Sloga”, rekao je nakon sastanka da se rad Centra za ljudska prava  u mnogim segmentima prepliće sa radom sindikata, te je na obostrano zadovoljstvo  zaključeno da se ovom saradnjom delovanje obe organizacije proširuje i obogaćuje.

On je kazao i da su učesnici sastanka  zajednički ocenili  da su radna prava u Srbiji, kao deo korpusa opštih ljudskih prava, na veoma zabrinjavajuće niskom nivou i da je razmena iskustava, konkretna saradnja i organizovanje zajedničkih akcija prirodan odnos između ovakve dve organizacije civilnog društva.

Centar za ljudska prava Čačak predstavljali su predsednik Ljubiša Čkovrić i sekretar Milan Jovanović, a USS Slogu podpredsednik Vladimir Radosavljević i sekretar Regionalnog odbora Gornjeg Milanovca Milenko Nikolić.

Udruženi sindikati Srbije “Sloga” pozivaju svoje članstvo i zainteresovane građane da se informiše o radu Centra za ljudska prava putem sajta: http://centarzaljudskapravacacak.blogspot.com/  i da u slučajevima saznanja o bilo kom obliku nepoštovanja osnovnih ljudskih prava iskoriste saradnju dve  organizacije i o tome obaveste Sindikat  ili direktno Centar.

INFORMATIVNA SLUŽBA USS SLOGA

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*