Početna POTVRĐENA REPREZENTATIVNOST SINDIKATA SLOGA U ELEKTROPORECELANU