Home » OBAVEŠTENJA » UKINUTI SOLIDARNI POREZ PO HITNOM POSTUPKU

UKINUTI SOLIDARNI POREZ PO HITNOM POSTUPKU

Narodni poslanici Demokratske stranke, sa kojom su u poslaničkom klubu i Udruženi sindikati Srbije „Sloga“,   uputili su u Skupštinu Srbije predlog zakona kojim traže hitno ukidanje solidarnog poreza.

skupstinaZatraženo je da se Zakon o prestanku važenja zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru donese po hitnom postupku.

Kako je navedeno u obrazloženju, usvajanje tog zakona po hitnom postupku neophodno je kako bi se izbegle „štetne posledice po zaposlene u javnom sektoru, kao i celo društvo“.

U obrazloženju se konstatuje da je Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru neustavan, odnosno da se njim uvodi porez koji nije u skladu sa najvišim državnim aktom.

„Prvi razlog, zbog kojeg je navedeni zakon, tačnije odredbe kojima se uređuju poreske osnovice i poreske stope, neustavan, jeste da krši osnovno ustavno načelo u jednakosti pravnog poretka. Razlog je u tome što se materija oporezivanje dohotka uređuje isključivo Zakonom o porezu na dohodak građana“, stoji u obrazloženju.

Skupština Srbije usvojila je 6. decembra 2013. godine Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji predviđa smanjenje plata većih od 60.000 dinara.

Zakon je stupio na snagu 1. januara ove godine, a na njegovu neustavnost upozoravali su zaštitnik građana Saša Janković i sidikati pojedinih javnih preduzeća.

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content