Home » OBAVEŠTENJA » Zajedničko saopštenje Sindikata Sloga RTS i Sindikata novinara RTS

Zajedničko saopštenje Sindikata Sloga RTS i Sindikata novinara RTS

Na zajedničkom sastanku dva sindikata, Sindikata Sloga RTS i Sindikata novinara RTS zaključeno je da je krajnje vreme da se reaguje na sve gore međuljudske i profesionalne odnose u našoj kući. Situaciju dodatno  komplikuju  pogoršani  tehnički i produkcioni uslovi za rad. U svakodnevnom radu susrećemo se sa mnogobrojnim problemima čije se posledice vide na ekranu.

Sindikati zaključuju da je neophodno:

Utvrditi ko daje legitimitet audio-vizuelnom identitetu RTS-a. Nedopustivo je pojavljivanje nespremnih ljudi na programima Javnog servisa. Pitanje: Ko je odgovoran za odlazak iskusnih ,prepoznatljivih profesionalaca?

Ponovno formiranje edukativnog centra RTS-a za obuku talentovanih kadrova.

Reagovati na sve veće nezadovoljstvo radnika koji se žale na mobing, nedostupnost i distanciranje neposrednih rukovodilaca.

Da se hitno isplate tzv .,,KOVID pare“ zaposlenima koji su radili, i dalje rade, u uslovima pandemije. Takođe, pitamo: zašto se ne isplaćuje pun iznos za rad u takvim uslovima zagarantovan kolektivnim ugovorom?

Uraditi sistematizaciju u skladu sa potrebama kuće i utvrditi transparentan i jasan sistem nagrađivanja, tzv. varijabilama i visinom koeficijenata.

Konačno rešiti status honorarnih saradnika koji su u televiziji duže od 5 godina, a podneli su veliki teret rada u uslovima pandemije.

Utvrditi brojno stanje članstva u reprezentativnim sindikatima RTS-a.

S obzirom na sve veće angažovanje dopisničke mreže u svim programima, hitno obnoviti tehničke i kadrovske kapacitete u našim dopisništvima.

Hitan razgovor sa generalnim direktorom i predsednikom Upravnog odbora RTS-a.

Beograd,  29. novembar 2021.

Slobodan Rafael,Sindikat Sloga RTS

Dušan Veličković,Sindikat novinara RTS

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*