Home » OBAVEŠTENJA » Zahvaljujući sindikatu Sloga dobili solidarnu pomoć

Zahvaljujući sindikatu Sloga dobili solidarnu pomoć

Zaposlenima Opšte bolnice u Subotici 22. januara  isplaćena je solidarna pomoć zbog rođenja deteta, nakon intervencije sindikata zdravstva i socijalne zaštite Sloga.

Udruženim sindikatima Srbije „SLOGA“ – sindikatu zdravstva i socijalne zaštite obratio se jedan broj zaposlenih Opšte bolnice u Subotici sa zahtevom za pomoć u ostvarivanju prava koja su data Posebnim kolektivnim ugovorom, jer rukovodstvo te bolnice nije htelo da im isplati solidarnu pomoć prilikom rođenja deteta koja im pripada.

Kao i uvek, kada su ovakve stvari u pitanju, sindikat „SLOGA“ je preduzeo sve aktivnosti koje su pozitivnim pravnim propisima regulisane, rekao je Predrag Đurić, predsednik sindikata.

Đurić je naglasio da je odmah nakon saznanja, da rukovodstvo Opšte bolnice u Subotici grubo krši prava zaposlenih, podneo zahtev Inspektoru rada da izvrši nadzor i da u skladu sa svojim nadležnostima utiče na rukovodstvo bolnice da postupi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i isplati solidarnu pomoć zaposlenima. Kao rezultat 22. januara  2020. godine isplaćena je solidarna pomoć zaposlenima.

Od kada zaposleni imaju pravo na ovu vrstu solidarne pomoći, iskustvo nam govori da direktori, tek nakon intervencije nadležnih organa su  spremni da ispoštuju svoju obavezu.

Zbog toga „Sloga“ se  odmah obraća Inspektoru rada, kako zaposleni ne bi čekali nekoliko meseci da ostvare svoje pravo, zaključio je Đurić.

Informativna služba

 

 

POVEZANA VESTZAHVALJUJUĆI SINDIKATU „SLOGA“ ZAPOSLENI U OPŠTOJ BOLNICI SUBOTICA DOBILI SOLIDARNU POMOĆ

 

 

 

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*