Početna Visoke otpremnine podstiču prodaju Telekoma