Home » OBAVEŠTENJA » (VIDEO) MUP tuži Poverenika zbog nove sistematizacije

(VIDEO) MUP tuži Poverenika zbog nove sistematizacije

Izvor: Sindikat policije „Sloga“-

Beograd, 22.11.2018. – Sektor za ljudske resurse MUP podneo je inicijativu Republičkom javnom tužilaštvu da pokrene upravni spor protiv rešenja Poverenika kojim je novu sistematizaciju u MUP proglasio informacijom od javnog značaja.

Načelnik Sektora za ljudske resurse gospođa Katarina Tomašević obavestila je Sindikat policije Sloga da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo inicijativu Republičkom javnom tužilaštvu za pokretanje upravnog spora protiv rešenja Poverenika kojim je sistematizacija u MUP proglašena informacijom od javnog značaja.

Dopis jasno ukazuje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u velikoj panici. Bez obzira što je Poverenik u pravu, što se jasno može videti iz obrazloženja rešenja, MUP silom jačeg umesto silom argumenata želi da srpeči i odloži izvršenje rešenja, do donošenja sudske odluke.

Zbog čega MUP grčevito brani sistematizaciju i zašto želi da je drži skrivenu od očiju javnosti, nama je poznato.

Znamo zbog čega je to tako, u posedu smo svih informacija iz prve ruke ali još uvek sa tim informacijama nećemo izlaziti u javnost jer brinemo za ugled Ministarstva u javnosti. Važno je znati, ne radi se o nikakvom ugrožavanju bezbednosti i nacionalnih interesa i sličnom kvazi opravdanju MUP. Razlog je sasvim drugačiji.

Kako MUP nije spreman za razgovor i kompromis sa ovim sindikatom, a da bi odbranili naš interes i interes članova i zaposlenih, uputili smo dopis Republičkom javnom tužilaštvu sa zahtevom da odbaci inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova i odustane od tužbe pred Upravnim sudom.

U dopisu tužilaštvu između ostalog smo naveli da je sistematizacija, odnosno Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP Int. 01 broj: 4685/18-13 je osnovano i zakonito proglašen informacijom od javnog značaja. Taj dokument predstavlja strateški akt u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji se odnosi na radno-pravni status zaposlenih i koji je ovom sindikatu neophodan za nesmetan rad.

Sindikat smatra da je neophodno da Republičko javno tužilaštvo odbaci inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se zahteva pokretanje upravnog spora protiv rešenja Poverenika broj 071-01-2748/2018-03 od 31.10.2018.godine jer bi takva tužba bila odbačena. Pre svega nepotrebna je i štetila bi interesima javnosti i ovog sidikata. Stvarni cilj tužbe bi bio jedino odugovlačenje do donošenja novog Pravilnika, s obzirom na dugotrajno vođenje sporova pred Upravnim sudom.

Ukoliko ipak dođe do pokretanja upravnog spora, ili ukoliko tužilaštvo ne povuče tužbu ukoliko je ista predata sudu, smatramo da je cilj sprečavanje izvršnosti rešenja Poverenika. Soprečavanje izvršnosti Rešenja bilo bi zapravo ometanje i sprečavanja rada ovog sindikata i došlo bi do povrede iz člana 152 Krivičnog zakona Republike Srbije. Na taj način došlo bi do sprečavanja rada sindikata posebno jer očekujemo donošenje novih rešenja o raspoređivanju po predmetnom Pravilniku. Dakle, bez osnovnog i strateškog dokumenta koji u sebi sadrži čak i opise radnih mesta, rad sindikata je onemogućen. U tom slučaju ovaj sindikat bio bi prinuđen da protiv više lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čak i protiv odgovornog lica – ministra, podnese krivičnu prijavu a o toj činjenici obavesti javnost.

Takođe bili bi primorani da se za pomoć i podršku obratimo  Svetskoj Federaciji Sindikata WFTU čiji je Sloga član kao i međunarodnim i evropskim institucijama. Takav potez nepovoljno bi se odrazio na položaj Republike Srbije i vladavinu prava u njoj. To bi moglo negativno da utiče na pridruživanje EU. Nama to nije cilj, ali je javno iznošenje problema očigledno jedini način da nam se osigura rad i postojanje.

Ukoliko tužba ipak bude podneta, Sindikat policije Sloga će iskoristiti i druge načine borbe koji do sada u MUP nisu primenjivani.

 

..

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content