Home » OBAVEŠTENJA » VAŽNO! Zahtevi penzionera oštećenih smanjenjem penzija od 2014. godine će se predavati filijalama PIO do kraja januara 2018. godine.

VAŽNO! Zahtevi penzionera oštećenih smanjenjem penzija od 2014. godine će se predavati filijalama PIO do kraja januara 2018. godine.

Beograd, 05.01.2018.- Od naših prijatelja iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije dobili smo važno i hitno saopštenje o preduzetoj akciji koje vam prenosimo u celini. Za dodatne informacije o ovome možete pozivati ove brojeve telefona: 064 0618542, 064 2354113 ili pisati na mejl:  uspvls.beograd@gmail.com

Poštovani ,

zbog glasina koje kruže u javnosti da se zahtevi za povraćaj neisplaćenih penzija dostavljaju samo do kraja 2017. godine dostavljamo sledeće saopštenje

Jovan Tamburić

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je početkom decembra pokrenulo kampanju „Stavi tačku na pljačku“ sa ciljem informisanja penzionera Srbije oštećenih smanjenjem penzija o potrebi podnošenja zahteve kojima započinju postupak sprečavanja zastarevanja potraživanja i tako iskažu svoj stav u odnosu na Zakon.  U kampanji se Fondu PiO podnose Zahtevi za izdavanje  Uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih iznosa penzije i Uverenja o isplati penzije u periodu od početka smanjivanja penzije do dana podnošenja zahtev. Uverenja  će biti korištena u postupcima zaštite njihovih ustavnih i zakonskih prava. Naš cilj je animiranje preko 200 000 oštećenih penzionra i pritisak na institucije da Zakon ponište.

Većina oštećenih penzionera po osnovu primene Zakona o privremenom uređivnju načina isplate penzija ni posle tri godine nije ništa lično uradila da se smanjenje penzija  prekine. Po zakonu o obligacionim odnosima i nekih tumačenja, od 1.11.2017. godine počinje da teče zastara za finansijska potraživanja po osnovu smanjenja penzije, starija od tri godine. Prema našim informacijama u toku je izrada Predloga za izmene Zakona o PIO kojim bi se ukinula obaveza države da kao jemac fonda PIO isplati neisplaćene delove penzija. Pozivamo smo  sve oštećene, da lično ili preko advokata, u skladu sa zakonima o upravnom postupku i PIO, ODMAH podnesu zahtev nadležnoj filijali fonda PIO za donošenje Uverenja o povraćaju zadržanih mesečnih iznosa penzije po osnovu Zakona i izdavanje Uverenja  o isplati penzije u periodu od dana umanjenja do dana podnošenja zahteva. Podnošenjem zahteva oštećeni započinju postupak zaštite svojih ustavnih i zakonskih prava koji može biti nastavljen Predlogom za vansudsko poravnanje sa Državnim pravobranilaštvom  ili  sudskom parnicom sa ciljem zašite stečenih prava po osnovu penzije. Sudska praksa u Srbiji je takva da svaki građanin mora lično da se obrati sudu za zaštitu prava. Pokretanje sudskih parnica i upravnih postupaka, istina sa trogodišnjim zakašnjenjem je još jedan put do Ustavnog suda Srbije, Suda za ljudska prava u Strazburu i Komiteta za ekonomska i socijalna prava u Briselu.

Kampanja informisanja i podnošenja zahteva za izdavanje odgovarajućih uverenja od strane fonda PIO je posle mesec dana sprovođenja veoma uspešna.  I pored opstrukcije fonda PIO i nekih neodgovornih medija penzioneri  zahteve podnose masovno i tako iskazuju svoj stav da ne pristaju na lažnu finansijsku konsolidaciju rušenjem fonda PIO, neusklađivanjem i smanjivanjem zakonski ostvarenih penzija.

Zahtevi oštećenih penzionera  se podnose u svim gradovima Srbije i prema našim podacima i procenama do sada je u Beogradu podneto preko 20 000 a na celoj teritoriji Srbije preko 70 000 zahteva. Kampanju je prihvatio i sprovodi Savez penzionera Vojvodine. Kampanja se tek razvija. Organi fonda PiO opstruišu ostvarivanje zakonskih prava penzionera nepoštujući Zakon o upravnom postupku i obavezi da izdaju tražena uverenja u roku, zbog čega smo počeli da dostavljamo Urgencije i podnosimo nadležnim Tužilaštvima Predloge za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u nadležnim Filijalama i odseljcima Fonda PIO.

Negativna izveštavanja dela medija o kampanji su sračunata da prikriju nemoralno i neustavno smanjenje penzija i obeshrabre penzionere da traže poštovanje Zakona PIO i Ustava Srbije.

Informacije o kampanji se mogu naći na portalima Penzin, KVP Admiral i fejzbuk stranici PENZIONERI SRBIJE.

Pozivamo medije da informišu javnost i da oštećenim penzionerima pomognu da dođu do informacija i njihovih ustavnih prava.

Jovan Tamburić, predsednik

Formular možete preuzeti i ispod.

Stanite mišem na sliku. Pritisnite desni taster miša. Pojaviće vam se nekoliko opcija, jedna od njih je “Sačuvaj sliku kao” ili na eng. “Save image as”. Izaberite ovu opciju i zatim i mesto gde želite da vam računar sačuva ovaj dokument. Najlakše je da ga

sačuvate na Radnoj površini tj. Desktopu.

Pošto ga sačuvate, nađite ga i odštampajte.

Ili, zamolite nekog ko se “bolje razume” da sve ovo uradi za vas.

 

 

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*