Home » OBAVEŠTENJA » UMESTO DODELE PLAKETA SPROVODITI ZAKON

UMESTO DODELE PLAKETA SPROVODITI ZAKON

BEOGRAD, 20. mart 2014. – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, u saradnji sa socijalnim partnerima, uputilo je javni poziv da se organizuje takmičenje za dodelu priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i da poslodavci dostave svoje predloge na obrascu ovog ministarstva do  02. 04. 2014. godine.  Priznanja bi se svečano uručila 28.aprila na Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu i Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.

ZAKONUmesto da se poslodavci sami javljaju, pozivamo ovo Ministarstvo da sa tim obrascem uputi sve svoje inspektore na teren i da nakon izvršene inspekcije izađe sa konkretnim podacima koliko poslodavaca u Srbiji sprovodi, a kolko njih ne poštuje oblast bezbednosti i zdravlja na radu , koliko ih je novčano kažnjeno tokom protekle godine, ali i koje će se konkretne mere od strane države preduzeti protiv svih onih koji tu oblast ne poštuju i godinama je unazad krše.

Udruženi sindikati Srbije “Sloga” nisu protiv dodele povelja, plaketa i pohvalnica savesnim i odgovornim poslodavcima, jer takve ljude treba stimulisati i javno pohvaliti, ali smo protiv organizovanja ovakvih “manifestacija” u momentu kada je ovo ministarstvo u senci jučerašnjeg hapšenja njihovog direktora Inspekcije za rad zbog sumnje u primanje mita.

Zakon je veoma jasan i on predviđa da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu i ne oslobađa ga obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom tih mera.

Takođe, zakon propisuje i oštre sankcije protiv onih koji tu oblast krše, a kažnjavanje je najefikasniji metod da se ova oblast u budućnosti reši i da naše radno zakonodavstvo bude u skladu sa normama EU, gde nije moguće raditi bez jasno utvrđenih mehanizama zaštite na radu i gde poslodavci strogo vode računa o svakoj vrsti zaštite svojih zaposlenih kako nebi plaćali penale i veliku odštetu radnicima zbog povreda na radu i narušenog zdravlja.

Od države očekujemo mnogo više od plaketa i pohvalnica koje neće unaprediti ovu oblast, koliko to mogu efikasne državne institucije kao što su inspekcije rada, u kojima je potrebno izvršiti  hitnu i korenitu reformu i smene dosadašnjih rukovodećih kadrova, jer nisu ispunili očekivane rezultate koje radnici Srbije sa punim pravom od njih očekuju.

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content