Početna Sudbina FAP-a: Fincima i preduzeće i subvencije