Home » OBAVEŠTENJA » Subvencionisanje Socijalno-ekonomskog saveta je kriminalni čin!
SUBVENCIONISANI

Subvencionisanje Socijalno-ekonomskog saveta je kriminalni čin!

Beograd, 12. mart 2015. godine — Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ smatraju da je Socijalno-ekonomski savet (SES) jedan od generatora lošeg ekonomskog standarda zaposlenih u Srbiji, koga treba hitno rasformirati, preispitati njegovo finansiranje i način kako je do sada trošen novac za njegovo funkcionisanje.

SUBVENCIONISANI

Subvencionisani za statiranje!

Saznanje da je funkcionisanje ovog tela, osnovanog u cilju uspostavljanja socijalnog dijaloga između Vlade, poslodavaca i sindikata, godinama unazad finansirano kao subvencija iz budžeta je skandal i kriminalni čin, imajući u vidu da su subvencije svojevrsni instrumenti ekonomske i socijalne politike koje država daje za strogo određenu namenu, kao što su podsticanje proizvodnje ili zaštita standarda stanovništva.

Kako na ovu vrstu „državne pomoći“ Socijalno-ekonomski savet po zakonu nema prava, već je sredstva iz toga koristio za naknade svojim članovima i članovima mnogobrojnih radnih tela, plate i socijalne doprinose svojih zaposlenih, kao i finansiranje članova za učešće na raznim međunarodnim konferencijama, smatramo da je vrlo licimerno da građani Srbije subvencionišu telo u kome sede predstavnici poslodavačkih udruženja i lideri takozvanih reprezentativnih sindikata.

Posebno ako se u obzir uzme činjenica da država sve češće odbija opravdane zahteve socijalno ugroženih kategorija i istovremeno sprema otpuštanja radnika u daljem procesu privatizacije preostalih državnih preduzeća.

Stoga, mišljenja smo da Socijalno-ekonomski savet (SES) treba odmah rasformirati i preispitati njegovu ulogu, jer je svojom dugogodišnom ulogom statiranja u socijalnom dijalogu postao jedan od generatora lošeg ekonomskog standarda zaposlenih u Srbiji, u kojoj se danas od prosečne zarade jedva preživljava, a od minimalca gladuje.

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*