Home » OBAVEŠTENJA » Stefanović napokon formira psihološku službu u MUP

Stefanović napokon formira psihološku službu u MUP

Beograd, 18.02.2016. – Posle pisanja Sloge (Suicid u MUP, karcinom koji metastazira) i izjave predsednika sindikata Dragana Žebeljana u medijima o neophodnosti formiranja nezavisne psihološke službe u MUP, za ovu temu zainteresovao se premijer Aleksandar Vučić, njegov savetnik Vladimir Božović i po najviše ministar Nebojša Stefanović kao i gospođa Jana Ljubićić državni sekretar. Ministar je naložio da se pri Sektoru za ljudske resurse formira nova psihološka služba na nivou odeljenja.

Poštovani gospodine Stefanoviću,

Stupanjem na pravnu snagu važećeg Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova nestalo je i Odeljenje za psihološku prevenciju dok su zapsiholozi preraspoređeni u Sektoru za ljudske resurse –  Odseku za selekciju.

Psiholozi u područnim policijskim upravama kao i u sedištu Ministarstva primorani da se bave trivijalnim poslovima umesto da se bave svojom strukom.

Smatramo da će Vaš nalog prosleđen gospođi Jani Ljubičić od 02. februara 2016. godine, da se na vivou odeljenja uspostavi psihološka služba u Sektoru za ljudske resurse, doprineti poboljšanju organizacije rada i boljitku zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na čemu Vam se iskreno zahvljaujemo.

Stav  sindikata je da je neophodno uspostaviti jedinstvenu i centralizovanu psihološku službu u MUP koja će biti popunjena od stručnih kadrova i obavljati svoj posao nezavisno od raznih uticaja rukovodioca organizacionih jedinica, kao što je to ranije bio slučaj. Epilog takvog rada svima nam je vrlo poznat a ogleda se, pre svega, u ogromnom broju pretnji, pokušajima i izvršenim samoubistvima. Smatramo da bi psiholozi po organizacionim jedinicama trebali da budu podređeni isključivo svom rukovodiocu-psihologu u novoformiranom odeljenju od koga će dobijati zadatke i smernice za rad. Samo dobro postavljena, opremljena i stručna služba može dati rezultate kakve svi očekujemo i čemu se nadamo.

Na žalost, prema informacijma sa kojima raspolažemo, i dalje neki Vaši saradnici nisu pobornici Vašeg stava da se formira psihološka služba te posredno i neposredno lobiraju i čine sve da Vaš nalog ne bude sproveden u delo, odnosno da bude odložen za nekoliko meseci. Sa takvim problemom susreli smo se i u vreme ministra Dačića kada smo sa njim postigli dogovor da se formira Centralna psihološka služba ali zbog održanih republičkih parlamentarnih izbora dogovor nije sproveden u delo s obzirom da se ministar promenio.

Prema našim saznanjima i u ovom slučaju, Vaši saradnici-oponenti smatraju da će uspeti da odlože formiranje psihološke službe nakon parlamentarnih izbora kada bi po njima sve to «palo u vodu».

Žao nam je što na samom početku Vašeg mandata Vaši saradnici gospodin Milosav Miličković i gospođa Dijana Hrkalović (psiholog) nisu obektivno sagledali činjenično stanje i prepoznali stvarnu potrebu da se uspostavi centralna psihološka služba, kako su sindikati i predlagali na sastancima, već su zastupali dijametralno drugačiji stav. Verujemo da su takav stav zauzeli na osnovu lobiranja i predloga rukovodioca iz tadašnjeg Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova koji su svo vreme bili izričito protiv, kao što su i danas. Jedini koji je tada objektivno sagledao problemi i potrebe zaposlenih bio je gospodin Vladimir Božović koji se otvoreno alagao za formiranje centralne psihološke službe, a to čini i danas. Po našim saznanjima, čak se i premijer Aleksandar Vučić zainteresovao za temu formiranja psihološke službe što praktično znači da je poslodavac napokon u dobroj veri shvatio neophodnst postojanja psihološke sužbe u MUP.

Na čelu službe postaviti profesionalca od znanja i integriteta, psihologa koji odlično poznaje probleme policijskog posla!

Ne želeći da se bavimo kadrovskom politikom niti da namećemo kadrovska rešenja, dužnost nam je da Vam ukažemo i naš stav da bi na čelu budućeg Odeljenja psihološke službe trebao da bude psiholog sa iskustvom. Osoba od integriteta koja odlično poznaje problematiku i karakteristike policijskog posla i faktore koji utiču na profesionalni rad policijskih službenika.

Možda bi za mesto načelnika prava i idealna osoba bila gospođica Dijana Hrkalović, s obzirom da je psiholog, da je na studijima imala odlične ocene, da je upoznala policijski posao a da s obzirom na Ustav i novi Zakon o policiji ne sme da bude član političke partije kao OSL- policijski službenik i nadalje radi na mestu na kojem je trenutno raspoređena. Budući da načelnik Odeljenja za psihološku prevenciju neće biti policijski službenik, već državni, ne bi bilo nikakve smetnje i sukoba sa zakonom da je u cilju unašređenja rada, racionalizacije i potreba službe premestite na ovo veoma odgovorno radno mesto na kome će pružiti svoj maksimum, kao i do sada.

Želimo da znate da Vam Sindikat pruža punu podršku i želi da Vas motiviše da istrajete u svojoj nameri da se po hitnom postupku, u sklopu planirane izmene sistematizacije formira i psihološka služba.

Molim Vas da učinite dodatan napor i lično propratite aktivnosti na formiranju psihološke službe kako bi se najnovijim Izmenama i dopunama sistematizacije služba formirala i što pre otpočela svoj rad u korist svih zaposlenih.

S poštovanjem,

Predsednik sindikata
Dragan Žebeljan

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*