Home » SAOPŠTENJA » Srbiji su hitno potrebne reforme u interesu većine građana

Srbiji su hitno potrebne reforme u interesu većine građana

Udruženi sindikati Srbije “Sloga” smatraju da je pored donošenja novog Zakona o radu potrebna i hitna reforma Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno nakon pandemije koronavirusa, svetske ekonomske krize i rata na teritoriji Ukrajine kome se ne vidi kraj i koji po svemu ima realne tendencije da preraste u širi, možda i svetski sukob.

Većina građana Srbije, nažalost, nije shvatila i još uvek ne shvata da im je od strane aktuelne vlasti netransparentnim i oktroisanim reformama Zakona o radu (ZOR) i Zakona o Penzijsko invalidskom osiguranju (PIO) namaknuta omča oko vrata i da im se iz godine u godinu starosna granica za odlazak u penziju povećava, posebno za žene.

Efekti tih promena u samom startu nisu bili toliko vidljivi, a oni su danas poražavajući. Prema zvaničnim statističkim podacima za poslednje dve i po godine manje je penzionera za 58.000. Za one koji su preminuli pre prava na sticanje penzije a uplaćivali doprinose nema tačnih podataka.

Sada se jasno vidi da je jedina namera reformi bila ušteda budžeta kroz smanjenje priliva novih penzionera, odnosno „svesti penzionisanje na što manji broj korisnika“ i tako u budućnosti rasteretiti budžet.

S druge strane, penzionersko siromaštvo je naroćito izraženo u zemljama Zapadnog Balkana, a Srbija je jedna od zemalja koja prednjači u penzijama koje nisu dovoljne za osnovno preživljavanje i koje se od strane aktuelne vlasti zloupotrebljava za njihov opstanak na vlasti, sitnim poklonima u vidu prehrambenih paketa i takozvanih preventivnih zdravstvenih pregleda u organizaciji vladajuće stranke, koji ničemu ne služe, jer prave zdravstvene zaštite, posebno bolničke je zapravo sve manje i manje.

Srbiji su potrebne ozbiljne reforme u ekonomskom, radnom, a posebno u zdravstvenom sistemu koji radno sposobnom stanovništvu i penzionerima ne pruža adekvatnu zaštitu za novac koji oni izdvajaju ili su izdvajali od svojih zarada.

Zato pozivamo sve ljude, posebno mlađu populaciju da pojačaju svoju svest o ovom problemu da ih “starost ne bude pitala  gde im je bila mladost”.

Informativna služba

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.