Home » PRENOSIMO » SRAMNO ZAJEDNIČKO PISMO DVA SINDIKATA

SRAMNO ZAJEDNIČKO PISMO DVA SINDIKATA

MEDIJIMA
Zajedničko saopštenje Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost“

Savetnik Vlade Srbije Dominik Stros-Kan izrazio je želju da se sretne sa reprezentativnim sindikatima u Srbiji, očito u želji da čuje njihove stavove, ali i da im predoči svu težinu i kompleksnost privredne i finansijske situacije u kojoj se nalazi zemlja.
Kao višegodišnji vrlo aktivni političar i ekspert na levom krilu francuske političke scene, ali i kao bivši prvi čovek Međunarodnog monetarnog fonda koji je stalno vodio dijalog sa predstavnicima Međunarodne konfederacije sindikata, razumljivo je što je hteo da se vidi sa dve srpske članice ove organizacije – Savezom samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost.
Međutim, ljubazni srpski domaćini, Ministarstvo privrede koje je trebalo da organizuje ovaj sastanak, pozvalo je na razgovor sve sindikate za koje su ikada čuli ili načuli, zadajući tako još jedan snažan udarac tripartizmu i socijalnom dijalogu u Srbiji ali, istovremeno, poništavajući dobre i civilizovane namere gospodina Stros-Kana. Nemoć i ove vladajuće garniture da se uzdrži od nacionalnih obračuna i onda kada time neposredno pred očima strane javnosti pokazuju svoju nedemokratičnost i nepoštovanje sopstvenih normi, sigurno neće biti dobra poruka za strane investitore, ponajmanje savetniku Dominiku Stros-Kanu.
Naša dva sindikata će sigurno, preko Međunarodne konefederacije sindikata, kao i Evropske konfederacije sindikata, naći načina da se naknadno, u manje vašarskim okolnostima, nađu sa gospodinom Stros-Kanom.
Nažalost, nismo sigurni da će to pomoći da se ublaži utisak ovog izraza nepoštovanja koje je vlada pokazala prema sopstvenom savetniku.

 

Savez samostalnih sindikata Srbije                                    UGS Nezavisnost
Ljubisav Orbović, Predsednik                                   Branislav Čanak, Predsednik

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*