Home » OBAVEŠTENJA » Sloga: Umesto cveća siguran posao i veće zarade!

Sloga: Umesto cveća siguran posao i veće zarade!

Beograd, 8. mart 2016. –  Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ povodom 8. marta Međunarodnog dana žena pozivaju sve poslodavce u Srbiji da umesto cveća, vaučera i jeftine šminke povećaju ženama zarade i uruče im sigurne ugovore o radu kako bi se njihova ekonomska nezavisnost ojačala, budući da sve više žena pod pritiskom neoliberalnog kapitala postaju žrtve ozbiljne radne diskriminacije i loših stereotipa o njihovoj ulozi u društvu.

Žene u Srbiji su nakon promene političkog i ekonomskog sistema izgubile čitav korpus ranije stečenih prava, dok im se istovremeno nameću novi oblici radne diskriminacije, poput nesigurnog i sve češće neprijavljenog upošljavanja na poslovima privremenog i sezonskog karaktera i koji su manje plaćeni u odnosu na iste poslove koje obavljaju muškarci.

Posebno zabrinjava praksa neformalne zabrane uzimanja trudničkog bolovanja, budući da ih posle odluke o majčinstvu i rađanju kod većine poslodavaca u realnom sektoru čeka otkaz!

Takva praksa se mora prekinuti, jer bez ekonomske nezavisnosti žene imaju sve manje šanse za odbranu od svih oblika diskriminacije i ugnjetavanja, od kojih posebno izdvajamo nasilje u porodici i seksualnu eksploataciju.

Zbog toga bi Dan žena u Srbiji morao postati otpor i borba trajnog karaktera protiv svih slabosti sa kojima se danas društvo suočava kada je u pitanju generalni položaj žena u društvu.

Za sprovođenje politike jačanja prava žena u društvu je najodgovornija država, odnosno vlast koja je vodi i koja donosi sve zakone, poput nedavno usvojenog sramnog Zakona o radu i  posebno Zakona o PIO koji je ženama umesto očekivanog smanjenja produžio godine za odlazak u penziju na 65 godina starosti.

Infomativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content