Početna Sloga reprezentativna u norveškoj kompaniji “Rapp Marine Zastava”