Home » OBAVEŠTENJA » Sloga poziva na podršku roditeljima dece sa invaliditetom

Sloga poziva na podršku roditeljima dece sa invaliditetom

Beograd, 03.06.2018. – Udruženi sindikati Srbije “Sloga” pružaju punu podršku projektu Udruženja građana “Izbor postoji“ iz Bora pod nazivom “Zaštiti da zaštitim – pomozi da pomognem“, a sve u cilju da se javnost u Srbiji animira da pomogne jednoj od najugroženijih društvenih grupa, deci sa invaliditetom i njihovim roditeljima.

Plakat kampanje

Kampanja, u koju je aktivno uključen Gradski odbor Sloge iz Gornjeg Milanovca će se realizovati u grupi od deset gradova širom Srbije, da se podigne građanska svest i poveća empatija neophodna za socijalizaciju ove grupe ljudi.

Republika Srbija broji oko 80 000 korisnika pomoći za negu drugog lica. Skoro polovinu ovog broja čine deca sa 100 i 70 odsto određenog invaliditeta. Roditelji ove dece već šestu godinu, kroz razne aktivnosti i na razne načine pokušavaju da izjednače svoj status sa statusom „hranitelja“, tako što traže pravo na radni staž i mesečnu nadoknadu u visini republičkog minimalca.

Smatramo da roditelji dece sa invaliditetom imaju pravo na izjednačavanje statusa, budući da ta deca ne mogu sama da se staraju o sebi, već zahtevaju celodnevnu brigu i pažnju, kroz terapiju ili rad sa stručnim licima za koje treba odvojiti velike sume novca.

U rascepu između brige o bolesnom detetu i posla kao materijalne egzistencije, ovi roditelji biraju povremeni i privremeni rad, često čak i neupisan u radnu knjižicu čime dovode sebe da će u budućnosti biti bez penzije i bez snage za rad.

Zato očekujemo da se predlog dopune zakona o socijalnoj zaštiti konačno stavi na skupštinski dnevni red i da se usvaji jer smatramo da je došlo vreme da se roditeljima dece sa invaliditetom pruži adekvatna pomoć pri lečenju njihove dece, a naročito da u poznijim godinama mogu da ostvare i pravo na penziju.

Informativna služba

 

 

 

 

 

.

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content