Početna Sloga domaćin Evropskog sindikalnog skupa u Beogradu