Početna Sloga brani pravo na sindikalizam u Strazburu