Home » OBAVEŠTENJA » Sloga brani pravo na sindikalizam u Strazburu

Sloga brani pravo na sindikalizam u Strazburu

Beograd, 14. jun 2017. – Sindikat  zdravstva i socijalne zaštite “Sloga“ podneo je Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu tužbu protiv Republike Srbije , povodom odbacivanja inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave, od strane Ustavnog suda Srbije.

Ovaj Sindikat je pre više od godinu dana je podneo Ustavnom sudu Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave.

Naime, prema odredbama članova 128. i 129. PKU direktno se diskriminišu prava sindikalnih predstavnika  čiji sindikati nisu stekli svojstvo reprezentativnosti na nivou Republike Srbije u oblasti zdravstva.

Ustavni sud Srbije je 17.11.2016. godine dostavio zaključak kojim  se odbacuje inicijativa za ocenu zakonitosti i ustavnosti PKU za zdravstvo.

S obzirom da su se iskoristili svi mogući pravni lekovi u Republici Srbiji pristupilo se obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Sindikat  je mišljenja da je ovim zaključkom Ustavnog suda Srbije, u potpunosti su isključena prava sindikalnim poverenicima čiji sindikati nisu reprezentativni na teritoriji RS.

Poseban apsurd je da se PKU primenjuje na sva lica i sve sindikate koji su registrovani, pa i na one koji nisu potpisnici navedenog akta, i da im je na taj način uskraćeno zagarantovano pravo da su „pred Ustavom i zakonom svi jednaki“.

 

Informativna služba

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*