Home » OBAVEŠTENJA » Saopštenjem Tisza Automotive priznala da šikanira i progoni sindikalce

Saopštenjem Tisza Automotive priznala da šikanira i progoni sindikalce

Udruženi sindikati Srbije Sloga današnje saopštenje “Tisza Automotive“ d.o.o. Senta, da je njihovo rukovodstvo uzimalo izjave predstavnika sindikata Sloga zbog, kako su naveli „sumnji iznetih od strane radnika kompanije da ovaj sindikat nema izabrane organe i da deluje mimo zakona“ – javno su priznanje krivičnog dela sprečavanja političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja.

Drago nam je što su to javno priznali, jer će to olakšati dokazivanje u predkrivičnom postupku u kome se utvrđuje postojanje dela, međutim, nisu javnosti rekli, niti objasnili zašto su predsedniku našeg sindikata Saši Aleksiću onog trenutka kada im je dao Rešenje o osnivanju sindikata doneli otkaz Ugovora o radu, a sekretarki sindikata upozorenje pred otkaz.

Niko nema pravo, a posebno poslodavac da izigrava „specijalnu policiju“, isleđuje, uzima izjave na osnovu potkazivanja zaposlenih . Predstavnici kompanije “Tisza Automotive“ treba da znaju da sindikat predstavlja organizaciju zaposlenih, a ne poslodavca, jer se osniva bez predhodnog odobrenja, u skladu sa svojim opštim aktom, a radi zaštite ekonomskih interesa svojih članova.

Sindikat na osnovu zakona  ima autonomiju odlučivanja i biranja svojih predstavnika bez mešanja poslodavca, jer je jasno da su poslodavac i sindikat dve potpuno dijametralne organizacije,gde je jednoj interes samo profit, a drugoj uslovi rada , radno vreme i visina zarade, što ne znači da između te dve organizacije ne može biti dobrog socijalnog dijaloga.

Udruženi sindikati Srbije Sloga danas su i pisanim putem obavestili nadležno Ministarsvo rada, ministarku i inspekciju, a pravni tim će nakon ovog skandaloznog saopštenja pokrenuti i odgovarajuće krivične prijave pred nadležnim organima i uputiti dopise međunarodnim organizacijama koje štite prava radnika.

Podsećamo, Udruženi sindikati Srbije Sloga predhodno su obavestili javnost uz pisane dokaze da su predstavnice rukovodstva mađarske kompanije Tisza Automotive nezakonito pozivale njihove aktiviste  u kancelariju, uzimali im izjava i o tome sačinjavali zapisnike u kojima su im postavljali pitanja o tome  da li su članovi sindikata, koju imaju funkciju, kako su izabrani, gde su izabrani i sl.

Informativna služba

 

Odgovor kompanije Tisza Automotive na optužbe sindikata Sloga

Kompanija Tisza Automotive odgovorila je na saopštenje Informativne službe Udruženih sindikata Srbije Sloga pod naslovom “Skandalozno uzimanje izjava članovima Sloge u Tisza Automotive”, koje prenosimo u celosti:

Verujemo da je navedeno saopštenje nastalo na način da je sindikat Sloga Tisza Automotiv namerno propustio da svoju centralu upozna sa činjenicama koje čine neosnovanim optužbe iznete na račun poslodavca.

Članom 208. Zakonom o radu je propisano da je svaki sindikat dužan da dostavi poslodavcu odluku o izboru predsednika i članova organa sindikata, u roku od osam dana od dana izbora organa.

Sindikat Sloga Tisza Automotiv je upisan u registar sindikata 9. septembra 2020. godine. U periodu nakon osnivanja ovog sindikata, poslodavac je primio više podnesaka svojih zaposlenih u kojima su oni ukazivali na sumnju da sindikat Sloga Tisza Automotiv deluje nezakonito jer nema izabrane organe.

Radi razjašnjenja nastale situacije, poslodavac je 19. oktobra pismenim putem pozvao sindikat Sloga Tisza Automotiv da dostavi odluku o izboru predsednika i članova organa sindikata.

Isprava, koja sadrži Odluku skupštine sindikata o imenovanju predsednika, potpredsednika, sekretara i članova izvršnog odbora, dostavljena je poslodavcu 30. oktobra. Prema ovoj ispravi sednica skupštine na kojoj je doneta odluka o izboru organa održana je dana 27. septembra, u Kikindi.

Zakonom o radu ili drugim propisnom nije regulisana procedura u kojoj se, u opisanom slučaju sumnje, vrši provera validnosti odluke o izboru predsednika i članova organa sindikata.

Zakonom o radu su utvrđena brojna prava i ovlašćenja sindikata, među njima i pravo na sticanje reprezentativnosti i pravo na učešće u kolektivnom pregovaranju. Sindikati su ozbiljne institucije koje kompanija Tisza Automotive izuzetno poštuje i sa kojima odlično sarađuje. Kao rezultat te saradnje, pre više od dve godine, Tisza Automotive je zaključio kolektivni ugovor sa reprezentativnim sindikatom.

Poslodavac je dužan da isti odnos ima prema svakom sindikatu koji je kod njega osnovan. Poslodavac je dužan da pazi i na to da svi sindikati sa kojima sarađuje, razgovara, pregovara deluju zakonito, u smislu da imaju legitimno izabrane organe.

Ne može poslodavac da, bez prethodnog utvrđivanja osnovanosti sumnji, sarađuje sa sindikatom protiv kojeg radnici kompanije podnose predstavke o tome da nema izabrane organe.

U suprotnom bi poslodavac mogao doći u situaciju da svoje odluke donosi u saradnji sa sindikatom koji nema izborni legitimitet ili čak da zaključi i kolektivni ugovor sa rukovodstvom sindikata koje nisu izabrali članovi sindikata.

Zbog evidentne sumnje da je dostavljena Odluka o imenovanju predsednika, potpredsednika, sekretara i članova izvršnog odbora sačinjena tako što nije održana sednica skupštine i nisu sprovedeni izbori za članove organa sindikata, poslodavac je bio primoran da održi sastanke sa zaposlenima koji su navodno izabrani u organe sindikata Sloga Tisza Automotiv.

Šta je poslodavac u opisanoj situaciji mogao drugo da uradi? Da ignoriše podneske svojih radnika i da započne saradnju sa sindikatom koji nema izabrane organe? Uvereni smo da ne bi na taj način ni jedna ozbiljna kompanija postupila.

Na ovim sastancima (o kojima su vođeni uredni zapisnici) zaposleni, koji su navodno izabrani u organe sindikata Sloga Tisza Automotiv, izjasnili su se da nisu prisustvovali bilo kakvoj sednici na kojoj bi se vršio izbor organa ovog sindikata i da nisu bili obavešteni o tome da je održana bilo kakva sednica na kojoj se vršio izbor sindikalnih organa.

Sastanci sa zaposlenima, koji su navodno izabrani u organe sindikata Sloga Tisza Automotiv, nisu održani zbog „nedostavljanja akta o upisu u Registar sindikata u blagovremenom roku” kako se navodi u saopštenju USS Sloga, već zbog sumnji iznetih od strane radnika kompanije da ovaj sindikat nema izabrane organe i da deluje mimo zakona.

Na žalost, na ovim sastancima je potvrđena sumnja da je isprava koja sadrži navodnu Odluku o imenovanju predsednika, potpredsednika, sekretara i članova izvršnog odbora sindikata Sloga Tisza Automotiv, lažna isprava, jer dana 27. septembra (a ni pre ili kasnije), nije u Kikindi (a ni u drugom mestu) održana sednica skupštine ovog sindikata. 

Izvor: BIZLife

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content