Home » OBAVEŠTENJA » Skandalozno uzimanje izjava članovima Sloge u Tisza Automotive

Skandalozno uzimanje izjava članovima Sloge u Tisza Automotive

Udruženi sindikati Srbije Sloga najoštrije osuđuju nezakonito postupanje rukovodstva firme za proizvodnju električne i elektronske opreme za motorna vozila “Tisza Automotive“ d.o.o. Senta, pogon u Kikindi, jer na najgrublji način vrše otvoreni pritisak i progon sindikalnih aktivista i članova sindikata „Sloga“.

Naime, ovih dana direktorka komunikacije i rukovodilac kadrovske službe Tisza Automotive, Doroteja Silađi i Izabela Tot – Bagi, mađarske državljanke, pod izgovorom nedostavljanja akta o upisu u Registar sindikata u blagovremenom roku (što nije presudno za rad sindikata), vrše nezakonit pritisak na članstvo Sloge, pozivaju ih u kancelariju na davanje izjava i sačinjavaju zapisnike koji opasno zadiru u narušavanje ličnih, ljudskih, građanskih i radnih prava.

U zapisnicima koje prilažemo uz saopštenje kao dokaz, postavljaju se pitanja: da li ste član sindikata Sloga, koja je vaša funkcija u sindikatu, da li ste bili prisutni na sednici na kojoj ste izabrani, u kom mestu i u kojoj prostoriji je održana sednica, koliko je bilo članova sindikata, ko je vodio zapisnik, ko je predsedavao i ko su čanovi izabrani na funkcije?

Pitamo, sa kojim pravom to rade, za čije potrebe i po kom osnovu i zakonu?

Postavljanje ovakvih pitanja (bez namere da nekoga vređamo) slične su obrascima iz vremena nacionalsocijalizma s početka 20. veka, koje je u potpunosti uništilo evropski sindikalni pokret, a od radnika napravilo poslušne jedinke, koji rade, ratuju, ćute i stvaraju profit.

Zato, pozivamo novopostavljenu ministrku za rad dr.Dariju Kisić – Tepavčević da preko nadležnih inspekcijskih organa ostvari uvid u ovaj skandalozni postupak kompanije koja krši Zakon o radu koji je u njenoj nadležnosti.

Takođe, pozivamo i ministarku za ljudska i manjinska prava Gordanu Čomić da se javno oglasi i skrene pažnju da nikom nije dozvoljeno da krši prava zaposlenih, vrši otvoreni mobing i šikanu radnika, budući da se i sama godinama unazad kao političar zalagala za njihovo poštovanje, a našim članovima sindikata je držala seminare na temu rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

Udruženi sindikati Srbije Sloga se zalažu i uvek će se zalagati za pravedno, otvoreno i demokratsko društvo, zasnovano na načelu vladavine prava, posebno radnih, a ne divljačkom društvu čiji je jedini cilj stvaranje profita i kapitala.

Informativna služba

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*