Home » OBAVEŠTENJA » SAD IM JE SINDIKAT KRIV ZA PROPADANJE ZDRAVSTVA
SAD IM JE SINDIKAT KRIV ZA PROPADANJE ZDRAVSTVA

SAD IM JE SINDIKAT KRIV ZA PROPADANJE ZDRAVSTVA

Nakon što je u današnjem listu “Kurir“, /link teksta/  direktor Kliničkog centra Srbije dr Miljko Ristić, na najgrublji mogući način izneo neistinu i optužio  predsednika Novog sindikata zdravstva Srbije  – USS Sloga  Živorada Mrkića i njegovu suprugu da mesečno  prihoduju oko 500.000 dinara, sindikat se po osnovu članova 47., 49., 50., čl. 56. i čl. 57. Zakona o javnom informisanju, obratio  glavnom i odgovornom uredniku Dnevnih novina “Kurir“ gospodinu Saši Milovanoviću sa zahtevom za objavljivanjem demantija ( odgovora). 

Zahtev za objavljivanjem odgovora prenosimo u celosti, sa napomenom da je članak u Kuriru izazvao veliko interesovanje javnosti, i da je Živorad Mrkić dao izjavu i novinskoj agenciji „Tanjug“ koju možete pogledati.

Udruženi sindikati Srbije Sloga, kome pripada i Novi sindikat zdravstva Srbije je ponosan na svoje sindikalne kolege, koje su svesne posledica koje mogu pretrpeti, hrabro, kao i uvek, iznele istinu o katastrofalnom stanju u Kliničkom centru Srbije.

Posebno smo ponosni na izjavu “priznanje“ Tanjugu direktora KCS dr. Miljka Ristića, koji je rekao, da jedino sa Novim sindikatom zdravstva Srbije – USS Sloga ima problem, od ukupno devet koliko ih deluje u KCS,  i da sa ostalih osam ima “korektne odnose?!.“

Međutim, naš Novi sindikat zdravstva Srbije je najbrojniji i jedini reprezentativan, ima poverenje radnika, i jedini je ukazao na javašluk i malverzacije u ovoj eminetnoj srpskoj ustanovi.

Ovom prilikom se i direktoru Miljku Ristiću zahvaljujemo na svom priznanju i poručujemo da uprkos najavljenim tužbama nikada nećemo odustati od istine i pravde, i da ćemo se boriti za svakog našeg člana  na sve moguće načine.

Od države očekujemo da izvrše istragu u Kliničkom centru Srbije  i  privedu pravdi sve koji su kršili zakon, bez obzira ko je prekršilac zakona. Građani Srbije,  pacijenti,  ne smeju i ne mogu da budu taoci sistema u kome pravda i zakon ne funkcionišu!

Članstvu, radnicima Srbije i simpatizerima radništva,  poručujemo da je u Srbiji  došlo novo vreme,  i da Srbija  i njeni radnici dobijaju sindikat po meri radnika, sindikat izvorne levice, koji brani radništvo a ne vlast i poslodavce!

Zapamtite: Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ su radnički OTPOR!

 

Ovo je tekst odgovora Novog sindikata Kliničkog centra Srbije.

 

nszs

 

–      Dnevne novine “Kurir“, Beograd, Vlajkovićeva 8

 gospodin  Saša  Milovanović, glavni i odgovorni urednik 

 Na osnovu članova 47., 49., 50., čl. 56. i čl. 57. Zakona o javnom informisanju, Novi sindikat Kliničkog centra Srbije, Beograd, Pasterova br. 2, koga predstavlja predsednik sindikata Živorad Mrkić, obraća se glavnom i odgovornom uredniku Dnevnih novina “Kurir“ gospodinu Saši Milovanoviću 

Imajući u vidu da je u dnevnim novinama “Kurir“ dana 6. septembra 2013.god., u broju “Kurira“ 3 573, na osmoj strani objavljen novinski članak pod naslovom “Sindikati od Kliničkog centra uzeli 700 000 €“, koji je potpisan “ekipa Kurira“, a polazeći od činjenice da su u navedenom tekstu objavljene grube neistine, nepotpune i netačne informacije u odnosu na predsednika Novog sindikata KCS Živorada Mrkića i predsednika Gradske organizacije NSZ za Beograd, kao i člana Izvršnog odbora NS KCS Mirjane Baucal, čime je grubo povređen pravni interes imenovanih, kao i Novog sindikata KCS čiji su imenovani funkcioneri, zahtevamo od Vas da u zakonskom roku, na 8. Strani, u punom formatu, u istoj rubrici, sa objavljivanjem fotografije, objavite naš odgovor, u skladu sa Zakonom o informisanju.

Tekst  odgovora:

 

Direktor  Kliničkog  centra  je  u  stanju  panike

MILJKO  RISTIĆ  SE  PLAŠI  ISTINE

Živorad  Mrkić,  predsednik  Novog  sindikata  KCS,   poziva

policiju i tužilaštvo da izvrše istragu u Kliničkom centru

Srbije  i  privedu pravdi sve koji su kršili zakon, bez obzira

ko je prekršilac zakona

 

U tekstu “Sindikati od Kliničkog centra uzeli 700 000 €“, koji je objavljen u dnevnim novinama “Kurir“ dana 6. septembra 2013.god., Miljko Ristić direktor Kliničkog centra Srbije je izneo notorne neistine i klevete o Živoradu Mrkiću, predsedniku Novog sindikata KCS i Novog sindikata zdravstva Srbije i Mirjani Baucal, predsednici Gradske organizacije NSZ za Beograd. Dimenzije ovih podmuklih neistina, insinuacija i obmana javnosti nas upućuju da za to postoji neki razlog koji se tiče samog Miljka Ristića i njegove očito nemirne savesti. Stvar je jednostavna, Miljko Ristić se plaši istine. Isto tako, znajući koliko je bezakonje obeležilo njegovo “direktorovanje“ u Kliničkom centru Srbije, Ristić je u panici jer zna da je Novi sindikat KCS-a podneo protiv njega dve krivične prijave i više tužbi nadležnim sudovima. Uplašen da će ga stići pravedna kazna, Ristić je krenuo u “medijsku kontraofanzivu“, koja je groteskna i potpuno neistinita.

1

         Osnovni problem direktora Ristića je taj što je Novi sindikat Kliničkog centra Srbije na konferenciji za medije “Ko uništava Klinički centar Srbije?“ (22.08.2013.god.) izneo dokumentovanu istinu o protivzakonitim postupcima i nedopustivom delovanju uprave KCS-a na čelu sa Miljkom Ristićem.

Isto tako, direktor Ristić je upoznat, to nije ni sakrivano, da je Novi sindikat KCS dostavio dokumentaciju o Ristićevim protivzakonitim radnjama Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije, tužilaštvu, Upravnom odboru Kliničkog centra Srbije, Odboru za zdravlje i porodicu Narodne Skupštine i drugim nadležnim instancama. Za razliku od Miljka Ristića, koji ni za jednu svoju tvrdnju nije izneo odgovarajuću dokumentaciju, Novi sindikat KCS ima obimnu dokumentaciju o Ristićevim protivzakonitim radnjama, kao i uverenje da će Ristić završiti tamo gde mu je i mesto – u skladu sa zakonom.

Potpuna je neistina da mesečna primanja Živorada Mrkića i Mirjane Baucal dostižu 500 000 dinara. (“… mesečni prihodi ovog bračnog para dostižu 500 000 dinara.“). Ta informacija je toliko netačna da je to groteskno.

Takođe, potpuna je neistina tvrdnja Miljka Ristića da Gradska organizacija Novog sindikata zdravstva Srbije za Beograd plaća Živoradu Mrkiću i Mirjani Baucal bilo kakva “primanja ili zaradu“. Takva zarada ne postoji i nikakve se uplate ne vrše u tom smislu.

Miljko Ristić ne zna ni gde mu zaposleni rade. Živorad Mrkić i Mirjana Baucal nikada nisu radili “u ambulantama“, štaviše koleginica Baucal je administrativni radnik, pa samim tim i ne radi  “u ambulantama“, već je dugi niz godina radila u Službi za socijalnu medicinu i Upravi i sekretarijatu KCS-a.

Ristić je izneo potpuno netačnu tvrdnju da “Žika osam godina ne radi svoj posao anestetičara“, jer Živorad Mrkić je 2008.god. odlukom uprave KCS-a raspoređen sa posla anestetičara na poslove saradnika-koordinatora u Odeljenje za stručno usavršavanje, tako da se bavio svojim poslom koji mu je odredila uprava KCS-a, a ne poslom anestetičara.

Insinuacije i klevete da se radi “… o neupućenim ljudima koji žele da upravljaju KCS“ ili izjava da “Žive kao u loju i mobinguju“ dovešće do pokretanja još jednog sudskog postupka protiv Miljka Ristića. Sve što je Miljko Ristić izjavio govori najviše o njemu, njegovoj ličnosti i karakteru.

Istina je da su sindikalni predstavnici u Kliničkom centru Srbije plaćeni u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom za Klinički centar Srbije. O sindikalnom radu se vode posebni karneti, dostavljaju se Službi za finansijske poslove KCS-a i vrši se isplata u skladu sa Zakonom. Mi pozivamo nadležne državne organe da provere da li je Miljko Ristić, kao direktor Kliničkog centra Srbije u ovom slučaju postupao po Zakonu, jer on je jedini odgovoran za poslovanje Kliničkog centra Srbije. Ako ovde postoji neki zakonski prekršaj mogao je da ga napravi samo Ristić, jer je on odgovoran za sve isplate u KCS-u. Jadno je da Ristić tvrdi da su “Sindikati od Kliničkog centra uzeli 700 000 €“. Mi ćemo zahtevati da policija  ispita  ove  navode direktora Miljka Ristića o “uzetih 700 000 €“.

Međutim, suštinska je istina da je Miljko Ristić i uprava KCS-a napravila dug KCS-a  u  prvih  šest  meseci  ove  godine  u  iznosu  od milijardu  i sto miliona dinara   

(1 085 691 926,60 dinara, “Pregled neizmirenih obaveza u periodu januar-jun 2013.god.“ br. 04-2377/13, Služba za ekonomsko finansijske poslove KCS). Zbog ovolikog duga Upravni odbor KCS-a je odbio da na sednici održanoj u julu t.g. usvoji Finansijski izveštaj KCS-a. Ovo je pitanje na koje Ristić treba da odgovori.

Istina je da je Miljko Ristić “nasledio“ od predhodne uprave KCS-a 1 165 223,62 evra, 745 588,01 američki dolar, 33 754,00 švajcarskih franaka, 20 963,64 britanske funte i 850,34 kanadska dolara (“Stanje sredstava na deviznom računu na dan 01.11.2012.god.“, Služba za ekonomsko-finansijske poslove KCS). Radi se o deviznim sredstvima iz sopstvenih prihoda KCS-a, koja su potpuno slobodna, ničim opterećena. Od 15. maja 2013.god. do danas Novi sindikat Kliničkog centra Srbije zvanično zahteva izveštaj o tome šta se dešava sa ovim novcem i za šta se on troši. I pored više zvaničnih dopisa, Sindikat do danas nije dobio odgovor. Zašto se uporno ćuti o ovom novcu ? Pitanje na koje Ristić treba da odgovori.

2

          Istina je da se analizom finansijskih izveštaja, koji se odnose na sopstvene prihode Kliničkog centra Srbije, za period decembar 2012. – mart 2013.god. primećeno  da nedostaje  sopstvenih sredstava,  u  ukupnom  odnosu sopstveni prihodi – rashodi,  u  iznosu  od čitavih

40 125 005,60 dinara.  Kako je moguće da po ovom osnovu Klinički centar Srbije ima manjak od 40 125 005,60 dinara? Zahtevali smo od direktora Ristića da nam ovo objasni i da nas službeno obavesti o nastalom manjku. Od 15. maja t.g. do danas nismo dobili odgovor od direktora KCS i pored više puta ponovljenih zvaničnih zahteva. I na ovo pitanje Ristić treba da odgovori.

Istina je da direktor Ristić i uprava KCS-a uporno izbegavaju Zakon o javnim nabavkama, te se znatan deo nabavki lekova, sanitetskog materijala i potrošnog materijala u KCS-u nabavlja putem reversa, umesto putem zakonskih tendera. Ovo predstavlja katastrofalno kršenje Zakona o javnim nabavkama, a otvara i pitanje ukupnog duga Kliničkog centra Srbije, jer se dug nastao po osnovu uzimanja robe putem reversa ne vidi u ovom momentu, nego će se pojaviti kasnije. Ovo pitanje ukupnog iznosa duga KCS-a je uticalo na Upravni odbor KCS-a da odbije da prihvati Finansijski izveštaj KCS-a za prvih 6 meseci ove godine. Dakle, u Kliničkom centru Srbije se masovno krši Zakon o javnim nabavkama. Zašto je to tako, treba da odgovori Miljko Ristić.

Istina je da je Miljko Ristić primio u radni odnos na određeno vreme u periodu od 5. novembra 2012.god. do 15. maja 2013.god. 219 prvi put novozaposlenih osoba u KCS-u. Ovo je prosto neverovatno, jer u KCS-u već radi oko hiljadu zaposlenih na određeno vreme, koji su nam zaista neophodni (radi se uglavnom o medicinskim sestrama, spremačima i servirkama) i čije zarade najvećim delom plaćamo iz sopstvenih sredstava. Zašto je, onda, primljeno još 219 novozaposlenih kada Ministarstvo zdravlja to nije odobrilo i kada se postavlja pitanje da li možemo sve novozaposlene da finansiramo? U isto vreme, mnogi zaposleni u KCS-u rade “na određeno vreme“ već 5,6,7 i 8 godina, što je grubo kršenje Zakona o radu koji dozvoljava rad na određeno vreme samo u propisanim slučajevima i najduže u roku od godinu dana.Zbog ovog frapantnog kršenja Zakona o radu Novi sindikat je tužio KCS i Miljka Ristića. Naime, za 321 zaposlenog u KCS-u na određeno vreme, koji ispunjavaju uslove za zasnivanje stalnog radnog odnosa, Novi sindikat KCS je podneo tužbu za njihov prijem u stalni radni odnos.

Istina je da Miljko Ristić preduzima nezakonite mere protiv predstavnika Novog sindikata KCS, zato što ga boli istina.

Istina je da je “Kurir“ potpuno osakatio i suštinski iskrivio izjave Živorada Mrkića i Mirjane Baucal, koje je objavio kao nekakve marginice teksta “Sindikati od Kliničkog centra uzeli 700 000 €“. Doći će vreme kada će rukovodstvo “Kurira“ osetiti stid što je objavilo brutalne neistine koje je izrekao Miljko Ristić.

    Istina uvek nađe put…

 

 U Beogradu, 06.09.2013.god.                       

Živorad  Mrkić, predsednik

UKRATKO - sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

OSTAVITE KOMENTAR

Vaša e-adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања: Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени. Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове Удружених синдиката Србије Слога.
Scroll To Top