Home » BLOG » REZULTATI NEUSPELOG PUČA
Vladimir Radosavljević

REZULTATI NEUSPELOG PUČA

PIŠE: Vladimir Radosavljević, potpredsednik Sloge

Nesumnjivo je da je skorašnji neuspeli puč u našem sindikatu rezultat nezadovoljstva nekoliko članova Glavnog odbora i bivših funkcionera kojisu u poslednjih nekoliko mesecii zgubili pozicije i privilegije za kojesu, verujem, mislili da su doživotne?! Bez podrške većinečlanova GO oni su pokušali da preotmu USS Slogu na apsolutno nezakonit način, neutemeljen ni u jednom aktu sindikata, članu Statuta ili uz većinsku odluku bilo kog njegovog organa.

Vladimir Radosavljević

Vladimir Radosavljević

Neuspeli puč je predstavljao kulminaciju njihovog nezadovoljstva. Kako su olako ušli u realizaciju tog pokušaja, tako su i prošli. Skoro stoprocentna osuda sindikata članica tog čina, i podrška koju su uputili legalno izabranom predsedniku Željku Veselinoviću i članovima GO koji nisu učestvovali u ovoj ujdurmi, dovela ih je u situaciju da su ovim jedino uspeli sami sebe da isključe iz Sloge.

Hvala im na tome!

Cela priča će konačni rasplet dobiti na sudu, zbog čega ne bih želeo da se nalazim u koži onih koji su, lažno se predstavljajući, falsifikujući tuđe potpise i dokumente, doveli u zabludu nadležno ministarstvo, banku u kojoj USS Sloga ima račun, i celokupnu javnost. Uz to treba dodati i zloupotrebu ne malih sredstava koje su pučisti, odmah posle puča, podelili među sobom. Radi se o više od 200 000 dinara, ali i materijalnim sredstvima sindikata (neovlašćena uzurpacija automobila, poslovnog prostora, angažovanje trećih lica u ime USS Sloga itd).

Čime su ti ljudi bili nezadovoljni? USS Sloga je najmlađa republička sindikalna centrala u Srbiji, formirana od nekoliko sindikata čiji su lideri na osnovu toga zauzeli i određene funkcije u sindikatu. Uz te funkcije, za sebe su obezbedili i određene privilegije. Srazmerno visini članarine svojih sindikata koje su u Slogu unosili, oni su deo uzimali za sebe, kao funkcionerski dodatak. U početku, dok je sindikat bio mali, i tek se razvijao, to je tako i moglo da funkcioniše, i na taj način su, kao potpredsednici, sve vreme imali povelike apanaže. Međutim, takav metod je postao neodrživ sa razvojem i omasovljenjem USS Sloga. Zadovoljeni svojim pozicijama ti ljudi nisu imali interes da se išta menja ili dešava, pa čak i da Sloga raste. Ali, rasla je, rasla i narasla do respektibilne organizacije, sa velikim brojem članova, sve većim uticajem u društvu i medijima.

To je postignuto najviše požrtvovanim danonoćnim radom Željka Veselinovića, ali i nekih novih aktivista koji su se u međuvremenu pojavili u USS Sloga, sa svežim idejama i predlozima u cilju izgradnje Sloge u pravi i bespoštedni sindikat kad je u pitanjuzaštita radnika. Paralelno, radnici su to počeli sve više da prepoznaju, i novi sindikati su počeli da niču svakodnevno. U svemu tome, unutar USS Sloge počeli su da se ističu pojedinci čije su ideje, agilnost ali i spremnost na praktično angažovanje i aktivno učešće u svim akcijama USS Sloga sve više dolazile do izražaja i , s pravom, potpuno zasenili pojedine funkcionere USS Sloge koji su, učaureni i zadovoljeni svojim pozicijama, postajali neprimetni i sve više, beskorisni. Sa jačanjem i širenjem Sloge brzo se pokazivalo koji ljudi, zatečeni na određenim funkcijama ili položajima, nisu imali spsobnosti neophodne da bi se na njima i zadržali.

I tako se desilo da je nekoliko njih, tokom tog perioda, izašlo iz Sloge. Ovih dana pratim neke komentare onih koji to tumače kao samovolju Željka Veselinovića, koji ih je isključio ili smenio. To jednostavno nije tačno. Svim ljudima koji se u tim komentarima pominju, na GO ili Predsedništvu je jednostavno konstatovana smena ili isključenje iz sindikata prema kojem nisu ispunjavali osnovne obaveze (obaveza uplaćivanja članarine, na primer, i najčešće). U ovome je najvažnije konstatovati sledeće: radi se o onima koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem, u skladu sa Statutom, sami sebe doveli u tu poziciju! Takođe, u skladu sa Statutom, iz organizacije su isključeni ili smenjeni. Takođe, to je urađeno na sastancima legalnih i za to ovlašćenih organa sindikata. Tačno je da jedan tadašnji potpredsednik tražio na tim sastancima da se umesto konstatovanja, glasa o tim ljudima. I glasano je, i izglasane smene ili isključenja. Isti je, po običaju, prilikom takvih glasanja uglavnom bio uzdržan. To mu je manir. Valjda da bi posle izvesnog vremena mogao da pametuje kako on (zavisno od situacije) ili jeste ili nije bio za tu odluku. Zbog takvih sam insistirao da u Statutima sindikata u kojima sam do sada bio, stoji da su članovi organa dužni po svakom pitanju da se izjasne isključivo ZA ili Protiv.

Sindikalni lider ne sme da bude uzdržan. U kojim to situacijama on može da bude uzdržan? Ja za takve situacije, u 20-togodišnjoj sindikalnoj karijeri, ne znam! Predložiću i da se u Statut USS Sloge unese takva izmena.

O „uzdržanom“ ću pisati u sledećem tekstu, jer razlaz između nas i njega predstavlja EPILOG ovih događaja…

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

One comment

  1. Bravo Vlado.Kao i uvek u tvom stilu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content