Почетна Радничка права најнижа у Албанији и Србији, а највећа у Словенији