Home » OBAVEŠTENJA » Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“

Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“

Predstavnica Udruženih sindikata Srbije Sloga i sekretar Sindikata policije Sloga Tatjana Mirović prisustvovala radionici „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“ koju je organizovala Fondacija Centar za demokratiju.

Cilj radionice je uspostavljanje boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju osetljive grupe na tržištu rada i bave se položajem osoba sa invaliditetom.

Teme radionice su bili izazovi i problemi osoba sa invaliditetom na tržištu rada iz ugla OCD i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova.

Radionici su prisustvovali organizacije i Udruženja #radnaPrava #dostojanstvenRad #odrziviRazvoj #OSI #sindikat #FCD Udruzenje RIME Zajecar Nasa Kuca Forum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilites Forum umanitarna organizacija “ Decije srce “ Savez za cerebralnu I deciju paralizu Srbije – SCDPS Savez slepih Srbije Spiks Srbije CIL Srbija Savez organizacija amputiraca Srbije Fondacija Centar za demokratiju ( Center for Democracy Foundation ).

Sindikat policije Sloga zastupa svoje članove, ma kog statusa oni bili, pola, orjentacije i sl.. Do sada Sindikat nije imao puno angažovanja u slučajevima zaštite prava lica sa invaliditetom. Tamo gde smo bili angažovani procedura je bila mučna, puna pitanja bez odgovora ili pravno nejasnih odgovora od strane lica koja su zaposlena u PIO fondu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Medicinskim ustanovama opšte prakse i Medicine rada, ali i samog poslodavca, u našem slučaju MUP-a.

Na radionici je istaknuta potreba obuke poslodavaca kako da posluju, tj zapošljavaju lica sa invaliditetom. Ponašanje kolega prema takvom zaposlenom, koje su njegove mogućnosti, radne sposobnosti, komunikaacija, pomoć. Uopšte je poznato da smo na tom polju svi manje upoznati o sposobnostima takvih osoba, uglavnom se sagledava šta ne može, a ne šta ume. Neretko se dešava da takve osobe budu diskriminisane, omalovažene i isključene iz poslovne komunikacije. Retki su slučajevi da MUP invalidima ili teško obolelima pronalazi i daje lakše radno mesto, ponekad takve osobe ostaju isključene iz poslovne komunikacije, tako da u isto vreme trpi mobing tkzv. „Mobing praznog stola“.

Se to ukazuje da kao društvo, nismo spremni da se rešimo predrasuda. Najčešće vidi se invaliditet osobe, a ne njegovo znanje ili sposobnost.

Zajednički stav svih učenika je da bi Sindikat, u normalnoj pravnoj Državi morao da ima uvid u sistematizaciju i opise radnih mesta upravo iz ovih razloga,. Pre svega da poslodavac ne bi manipulisao radnim mestima sa manjim obimom posla, jer upravo ta mesta se čuvaju za ljude koji imaju neki vid invalidnosti.

Međutim, kao živimo u prividnoj pravnoj državi, nadležna lica u MUP nemaju razumevanja za problema invalidnih lica i sindikata. Kako nam se čini ni sama država ne brine mnogo o primeni Zakona o radu, Zakona o PIO, niti vrši nadzor nad institucijama koje treba da se bave socijalnim pitanjima i zaštiti radničkih prava.

Izvor: Sindikat policije Sloga /link/

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.