Почетна ПРОПИСАТИ ЗАКОНОМ ТЕМПЕРТУРУ ЗА УВОЂЕЊЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ