Home » PRENOSIMO » Postoji zakonska obaveza da zakon prođe raspravu

Postoji zakonska obaveza da zakon prođe raspravu

Programski direktor Transparentosti Srbija Nemanja Nenadić izjavio je da je, prema Zakonu o državnoj upravi i Poslovniku Vlade, obaveza da se nacrti zakona postave na javnu raspravu

CaptureNenadić je u izjavi agenciji Beta kritikovao izjavu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički da su građani kroz izbore odlučili o novinama među kojima je i zakon o radu, time što je većina glasala za reforme.

„Bilo bi dobro da je to što je ministraka Udovički rekla istina, da smo imali prilike da se na izborima opredeljujemo na osnovu konkretnih programa, uvida u konkretna rešenja, ali, nažalost, nismo imali takvu priliku“ istakao je on.

Prema njegovim rečima, prethodna izborna kampanja, kao i ranije, nije sadržala raspravu o konkretnim zakonskim rešenjima, pa tako ni o izmenama zakonu o radu.

„Pre izbora u decembru prošle godine u januaru ove bila je rasprava o Nacrtu zakona o radu, ali podaci sa te rasprave, odnosno šta je prihvaćeno, a šta je odbijeno, nikada nisu saopšteni. Umesto toga u junu se pojavila nova verzija zakona koja nije formalno izneta na javnu raspravu niti je predočeno u čemu se razlikuje od prethodne“ rekao je Nenadić.

On je precizirao da iz Zakona o državnoj upravi i Poslovnika Vlade proizilazi obaveza da se Nacrt zakona postavi na javnu raspravu, da ona mora da traje minimum 20 dana, kao i da se objavi na sajtu Ministarstva, e-uprave.

„Slučajevi kada se zakoni iznose na javnu raspravu u velikoj su manjini. Mnogi propisi usvojeni su bez ikakve javne rasprave ili nakon one koja nije uključila mogućnost da svi učesnici dobiju odgovore o tome zašto su neki predlozi prihvaćeni ili odbijeni“ rekao je Nenadić.

On je ocenio da zabrinjava to što nema garancija u pogledu budućeg postupanja vlade kada bude predlagala važne zakone kao što je zakon o radu.

„Obaveza je da se javna rasprava organizuje u pripremi svakog zakona koji bitno menja uredjenje neke oblasti ili ako posebno zanima javnost“ istakao je Nenadić.

Kako je naglasio, kršenje Zakona o državnoj upravi u pogledu javnih rasprava je često, ali ne postoje sankcije propisane za takve slučajeve, pa isključivo od političke volje u vladi i skupštini zavisi hoće li zakon koji nije prošao raspravu biti usvojen.

Beta

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*