Home » OBAVEŠTENJA » POSTIGNUT SPORAZUM IZMEĐU SLOGE I VALIJA: Medijacijom do bolje buduće saradnje

POSTIGNUT SPORAZUM IZMEĐU SLOGE I VALIJA: Medijacijom do bolje buduće saradnje

USS SLOGA i PD VALY DOO Valjevo u postupku medijacije Zakonika o krivičnom postupku postigli su i potpisali Sporazum kojim se povlači privatna krivična tužba te kompanije protiv predsednika USS Sloga Željka Veselinovića.

Sporazumom se obe strane obavezuju da će se u budućim odnosima odnositi sa međusobnim uvažavanjem i poštovanjem, da će se zalagati da se međusovna komunikacija poboljša u smeru bolje saradnje, radi zaštite radnih mesta, proizvodnje, održivosti preduzeća kao i prava zaposlenih.

Sporazumom se obe strane obavezuju da će u skladu sa zakonom dati svoj maksimum u cilju uspostavljanja socijalnog dijaloga, uz poštovanje prava svih zainteresovanih strana, i da će se truditi da postignu saglasnost dogovorom o pitanjima od značaja za socijalni i ekonomski položaj zaposlenih.

Valy se Sporazumom obavezao da će povući tužbu pred Prvim osnovnim sudom  u Beogradu, a predsednik USS Sloga, Željko Veselinović, neće potraživati troškove u istom postupku.

Sporazum je u ime kompanije Valy potpisao direktor Radomir Vukajlović, a u ime USS Sloga Željko Veselinović.

Sporazumom su obe strane saglasne da se on objavi u sredstvima javnog informisanja, na internet stranicama i profilima na društvenim mrežama.

U nastavku možete pročitati Sporazum u celini

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.
Skip to content