Home » OBAVEŠTENJA » Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti PKU za zdravstvene ustanove

Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti PKU za zdravstvene ustanove

Beograd, 7. februar 2015. — Sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“ podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti nedavno potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave.

Naime, odredbama članova 128. i 129. PKU direktno se diskriminišu prava predstavnika sindikata čiji sindikati nisu stekli svojstvo reprezentativnosti.

ustavOvim aktom koji je stupio na snagu 14. januara ove godine, a koji su potpisali resorni ministar Zlatibor Lončar i reprezentativni sindikati, u potpunosti su isključena prava sindikalnim poverenicima čiji sindikati nisu reprezentativni, a koja se odnose na plaćeno odsustvo za sindikalni rad i uvećanu osnovicu, zagarantovana Zakonom o radu.

Poseban apsurd je da se PKU primenjuje na sva lica i sve sindikate koji su registrovani, pa i na one koji nisu potpisnici navedenog akta, i da im je na taj način uskraćeno zagarantovano pravo da su „pred Ustavom i zakonom svi jednaki“.

U nastavku teksta pogledajte inicijativu za ocenu ustavnosti Ustavnom sudu Srbije.

 

Informativna služba

Klikom na sliku otvoriće vam se dokument u PDF formatu

1

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*