Home » PRENOSIMO » PLATFORMA USS „SLOGA“ ZA OKUPLJANJE U ODBRANU RADNIH, GRAĐANSKIH I LJUDSKIH PRAVA

PLATFORMA USS „SLOGA“ ZA OKUPLJANJE U ODBRANU RADNIH, GRAĐANSKIH I LJUDSKIH PRAVA

Pripadnici Udruženih sindikata Srbije Sloga su ljudi različitih profesija, socijalnog statusa, verskih, političkih i kulturoloških uverenja. Udruženi smo s ciljem zaštite naših ljudskih i radnih prava, uspostavljanja društva socijalne pravde, razvijanja meduljudske solidarnosti i poštovanja moralnih vrednosti, koje su u savremenom društvu sasvim poremećene.

Naš osnovni zadatak je zaštita radnih prava i socijalnog statusa naših članova. Nezadovoljni načinom na koji su to radile do tada postoječe sindikalne centrale, pre šest godina smo počeli da se udružujemo u novu, i uspeli da za to vreme izgradimo respektabilnu organizaciju sa brojnim članstvom. Trudimo se da izgradimo moderan, avangardni sindikat, sposoban da se na najbolji način opire uslovima neoliberalne eksploatacije kojoj smo kao radnici izloženi.

Činjenica da smo jedini sindikat u Srbiji čije članstvo konstantno raste daje nam nadu da smo u ispunjavanju tih zadataka uspešni i da nas zaposleni sve više prepoznaju kao iskrene i časne borce za zaštitu njihovih interesa.

Pored navedene osnovne funkcije, mi smo svesni da sindikat ima i širu društvenu odgovornost, kao i potrebu da deluje na druge društvene aktere koji imaju jako veliki, a često i presudni značaj na položaj zaposlenih. U tom smislu, mi smo organizacija koja se bori za depolitizaciju društva, oslobođenje čoveka, jačanje građanske svesti i sposobnosti svakog pojedinca da prepozna svoju ulogu i odgovornost u izgradnji boljeg i humanijeg društva.

Mi verujemo u mogućnost ostvarivanja aktivnog dijaloga između različitih interesnih grupa, društvenu kontrolu vlasti, samoorganizaciju društva, uspostavljanje mehanizama socijalne pravde, ravnopravnosti i društvene solidarnosti. Zalažemo se za depolitizaciju ekonomije, kulture, medija, sudstva…; za jačanje lokalne samouprave, decentralizaciju, debeogradizaciju i demokratizaciju društva; za privatizovana preduzeća u kojima je zaposlenima obezbeđen poželjan deo u odlučivanju; za poštovanje zakona koji propisuju jasna pravila za sve učesnike društvenog sistema…; za uspostavljanje skale istinskih vrednosti na čijem su vrhu poštenje i istina, pa onda sve ostalo.

Da bismo krenuli ka humanijem društvu, moramo se pokrenuti i boriti za ljudska prava i građanske slobode.

Političke partije, koje bi činile pretpostavku građanskog društva, skoro da više u tom obliku i ne postoje. One najčešće predstavljaju samo kadrovsku rezervu interesnih grupa.

Stanje društva u kojem živimo i radimo je poražavajuće. Nabrajati argumente koji potvrđuju ovu tezu bilo bi gubljenje vremena. Stanje radnih prava, a naročito sada posle usvajanja najnovijih izmena Zakona o radu i seta drugih zakona koji se neposredno odnose na položaj zaposlenih, moguće je porediti samo sa robovlasničkim društvima. Mnogi će pri tome položaj robova u takvim društvima okarakterisati čak i kao lakši u odnosu na onaj u kojem se danas nalazi prosečan radnik u Srbiji. Kao sindikati, ne možemo samo čekati i osećati posledice političkih odluka kojima se ovakvi zakoni uvode. Njihova direktna posledica je i sve uži prostor za delovanje sindikata u preduzećima i ustanovama. Zbog toga, svesni smo da moramo imati odgovarajući uticaj na one koji političke odluke donose i sprovode. Taj uticaj je ostvariv jedino aktivnim učešćem u opštem društveno-političkom životu u zemlji.

Mi uticaj na vlast shvatamo kao neophodan uslov i sredstvo pomoću kojeg ćemo ostvarivati svoje CILJEVE:

• funkcionisanje države na načelima koje krase: poštenje, vladavina prava, racionalno raspolaganje sredstvima budžeta, efikasna državna administracija u službi zaštite interesa građana i pružanje brze i kvalitetne usluge stanovništvu;

• država koja je aktivno uključena u razvoj privrede i preduzetništva i smanjenje broja nezaposlenih kroz stimulisanje novog zapošljavanja i privrednog razvoja;

• razvijen sistem podsticanja ulaganja u Srbiju eksternih finansijskih institucija i preduzetnika, osiguranjem adekvatnog radnog i poslovnog okruženja, dobre poslovne klime i povratka uloženih sredstava i ostvarenje profita;

• uspostavljanje mehanizama socijalne pravde i zaštite najugroženijih slojeva stanovništva.

Politička MISIJA rukovodstva i članstva USS Sloga jeste zalaganje za ostvarivanje ovih ciljeva. Na taj način bismo našem stanovništvu omogućili da u zdravoj političkoj sredini mogu ostvarivati svoje socijalne, ekonomske, građanske, kulturološke i ostale interese.

Sve što radimo smatramo svojom obavezom i odgovornošću ka izgradnji onih karakteristika Srbije koje su neophodan uslov za ostvarenje naše VIZIJE – društvo socijalne pravde, pune pravne i političke jednakosti i ostvarene materijalne sigurnosti; društvo humanog razvoja, kvalitetnog života, odgovarajućeg životnog standarda, sa ostvarenim osnovnim ljudskim pravima: pravo na rad i zaposlenost, pravo na jezik, pismenost i dostupnost obrazovanja, informacija i znanja, pravo na zadovoljavanje verskih i kulturoloških potreba, pravo na zaštitu zdravlja i pravo na život u očuvanoj i zdravoj životnoj sredini…; društvo u kojem će građani, a naročito mladi, želeti da žive i stvaraju.

Naši ciljevi, naša misija, i naročito naša vizija u ovom trenutku svakako izgledaju daleki i teško ostvarljivi. Oni, međutim, predstavljaju realan cilj, koji jeste teško postići.

Možemo uspeti jedino zajedno i uz masovnu podršku naših članova i građana, jer je realizacija ovih ciljeva uslovljena ućešćem svakog pojedinca. Uvereni u uspešnost sindikata formiranog na ovim pretpostavkama, pozivamo sve zaposlene koji imaju razvijenu svest o neophodnosti promena i svog aktivnog učestvovanja u tim promenama da nam se pridruže, s ciljem povratka Srbije na jedini ispravan put: put razvoja, stabilnog ekonomskog i socijalnog statusa.

Udružimo se u cilju povratka dostojanstva rada i radnika! To nije nemoguće!

Uvereni smo da masovno članstvo, izgrađena infrastruktura i teritorijalna pokrivenost Srbije našim odborima mogu poslužiti kao platforma oko koje je moguće okupiti i ostale demokratske potencijale Srbije, kojih, sigurni smo, ima dovoljno.

Svi zajedno nesumnjivo smo sposobni da izvršimo neophodan pritisak na organe vlasti, kako bismo najzad povratili sopstveno dostojanstvo, ali i veru i nadu u bolje sutra.

Objavio list „SVEDOK“ –  http://www.svedok.rs/index.asp?show=94210

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*