Home » PRENOSIMO » RADNIČE, PROBUDI SE!

RADNIČE, PROBUDI SE!

Za list „SVEDOK“ piše: Vladimir Radosavljević, potpredsednik USS „Sloga“

Dosta nam je nemog posmatranja i trpljenja posledica odluka neodgovornih, nečasnih i nesposobnih političara. Njihove odluke direktno utiču na naš materijalni, socijalni i radni položaj. Zbog toga smo odlučili da se aktivno borimo da to promenimo na sve raspoložive načine. Ja to činim u Sindikatu „Sloga“ čiji sam potpredsednik. Jasno smo definisali našu misiju i viziju, kao i zadatke i ciljeve koji nas vode ka njihovom ostvarenju. Za uspeh nam je potrebna pomoć i podrška što brojnijeg članstva, ali i aktivna saradnja sa svakim pojedincem ili udruženjem građana čiji su ciljevi slični našima.

Položaj zaposlenih, kao i ogromne većine stanovništva u Srbiji, katastrofalan je. Mi grcamo u najdubljem glibu tranzicije: glibu nezaposlenosti, siromaštva, tužnih ljudskih sudbina… Mi smo prepušteni na milost i nemilost domaćim novopečenim gazdama i tajkunima, kao i predstavnicima stranog krupnog i sitnog kapitala, kojima smo prodati kao roblje! Nas ne štite ni zakoni, ni sudovi. Svakodnevno plaćamo najveći ceh takozvanih promena – nas otpuštaju kako hoće, plaćaju koliko hoće i ako hoće, nas prisiljavaju da radimo po 10, čak i 12 sati dnevno, bez nedeljnog odmora, bez prava na godišnji odmor, bez prava na bolovanje…

Najnovijim izmenama Zakona o radu su sve ovo i legalizovali. I sve to pod uslovom da imamo sreću da smo uopšte zaposleni!

Mislim da radnici još uvek nisu shvatili šta donose novi zakoni, ali da će ubrzo, kad vide njihove praktične efekte, to shvatiti. Mi smo kolonijalizovani i porobljeni. Smisao donošenja najnovijih antiradničkih zakona jeste sprečavanje svakog otpora neoliberalnom kapitalizmu, kojem smo izloženi. Takođe, ni mnoge kolege sindikalisti to još nisu shvatili. Mi u USS „Sloga“ smo svesni da se negativnim efektima kapitalizma ne možemo suprostaviti ako nismo spremni da se i kao organizacija prilagodimo novonastalim uslovima. Ne mogu se sindikati koji su organizovani, deluju i razmišljaju kao u vreme socijalističke države izboriti sa izazovima koji su pred nama.

Vraćanje izvornom sindikalizmu, karakterističnom za rana kapitalistička društva, put je ka uspesima u odbrani naših radnih, građanskih i ljudskih prava.

Setom najnovijih antiradničkih zakona dovedeno je u pitanje i funkcionisanje sindikata. Srbijom vladaju ljudi koji očigledno ne žele sindikate kao socijalne partnere. Od vlasti koja je već pokazala da ne poštuje ni Ustav, ni ostale institucije društva, nepoštovanje institucije socijalnog dijaloga ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Ostaje da se i mi i oni pitamo: koji su to mehanizmi i načini na koji će sindikati nastaviti da se bore za ostvarivanje svojih osnovnih zadataka? Na koji nas to put, ovakvim načinom rada, navodi ova Vlada?

Iz jednog od njenih ministarstava organizovan je nedavno i neuspeli puč unutar našeg sindikata. U svojim planovima, kreatori tog neuspeha su zaboravili na osnovno – sindikat nisu ni predsednik, ni članovi organa sindikata, ni papiri, ni veze sa ministrima, već ljudi, članstvo. A ono je, znajući i „pučiste“ i nas ostale, skoro stopostotno ostalo na našoj strani!

Osnovna pretpostavka organizovanja bilo kakvog otpora robovskom položaju zaposlenih jeste radnička sloga. Složni, zajedno, možemo mnogo toga. Koristim ovu priliku da sve radnike pozovem da nam se pridruže. Mi znamo kako treba da se borimo. Za tu borbu, potreban nam je svaki pojedinac. Sa druge strane, pojedinačno se niko od nas ne može odbraniti.

Zbog toga, javite nam se, pomoći ćemo svima. Javljanjem, pomoći ćete i vi nama!

Kvalitetna i objektivna informacija zahteva novac. Poštujte rad novinara i pomozite opstanak slobodnog novinarstva. Kupite Svedok na kiosku.

Objavio list „SVEDOK      http://www.svedok.rs/index.asp?show=94209

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*