Home » OBAVEŠTENJA » Obaveštenje: Protest policije

Obaveštenje: Protest policije

Sutra, 27.12.2015. godine, u 12 časova ispred Palate Srbija održaće se protest zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, njihovih porodica i ostalih građana.

Zaposleni u policiji traže da Ministar hitno suspenduje sva rešenja o premeštaju odnosno otkazu jer su nezakonita i da utvrdi jasne kriterijume za dekriminalizaciju policije; da se odmah utvrdi odgovornost i spovede postupak protiv rukovodilaca organizacionih jedinica koji su predložili premeštaj časnih i poštenih policajaca a krimi policajce ostavili u službi; da i druge sindikate, a ne samo reprezentativne uključi u rad radne grupe koja treba da utvrdi nepravilnosti do kojih je došlo pri donošenju rešenja za premeštaj; da se usvoje predlozi Nezavisnog policijskog sindikata Srbije za izmenu pojedinih članova nacrta Zakona o policiji.

Organizator protesta je Nezavisni policijski sindikat Srbije a protest su podržali – Sindikat policije Sloga, Granski sindikat uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“, Sindikat ujedinjene policije i Sindikat policije i policijskih starešina.

Po završetku protesta od sledećeg dana planirano je održavanje niza protesta na terenu, po Policijskim upravama sve do ispunjenja zahteva.

Pozivamo sve nezadovoljne policajce i ostale građane da prisustvuju ovom mirnom protestu, jer danas je reč o pravima policajaca a sutra o svim ostalim građanima. Samo zdrava, poštena, nekorumpirana, depolitizovana i dekriminalizovana policaja može da brine o deci i građanima na pravi način i da održava red i mir u Srbiji.

Sindikat policije Sloga

p r e d s e d n i k
Dragan Žebeljan

 Zahtevi Sindikata policije Sloga koji su upućeni ministru:

 1. Da se sva rešenja premeštenih radnika na radnim mestima „analiza rizika“ stave van snage i da se radno pravni status zaposlenih sa tim rešenjima vrati u pređašnje stanje;
 2. Da se utvrdi poimenična lična odgovornost svih rukovodioca u MUP koji su vršili nedozvoljenu obradu ličnih podataka zaposlenih i bez ikakvih kriterijuma ih rasporedili na fantomska radna mesta „analiza rizika“ s ciljem da budu proglašeni za tehnološki višak;
 3. Da se utvrde tačni kriterijumi za proglašenje viška zaposlenih i da se u obzir uzmu:
  – Pravosnažna osuđivanost za teška dela;
  – Disciplinska kažnjavanost;
  – Godine staža;
  – Godišnja ocena;
  – Materijalno i socijalno stanje (porodica, broj dece, nezaposlenost bračnog druga, da li bračni partner radi u mup ili drugom državnom organu)
 4.  Da se na jasan i transparentan način sa jasnim kriterijumima svim zaposlenima predoči način odabira kandidata koji mogu postati tehnološki višak;
 5.  Da se Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Vlada obaveže da posle otpuštanja u narednih 3 godina neće primati nove radnike, Da ukoliko zafali određeni profil radnika da će obaveza biti da se ranije otpušteni radnik koji je bio proglašen za tehnološki višak vrati na posao.
 6.  Da svi kadrovi koji su primljeni u MUP u protekle 5 godine, budu prioritet u odrđivanju tehnoloških viškova, sem u posebnim slučajevima ukoliko se radi o vrsnim stručnjacima iz neke oblasti koja je deficitarna u MUP.
 7.  Da se za one radnike koji postanu tehnološki višak sačini pravedan socijalni program;
 8.  Da se u komisiji za određivanje tehnoloških viškova nađu predstavnici svih sindikata, shodno Zakonu o radu.

 

ŠTRAJK GLAĐU

Predsednik sindikata policije Sloga  Dragan Žebeljan ujedno je najavio i da će od ponedeljka 28.12.2015.godine otpočeti težak post na vodi u prostorijama u kojima radi, do  ispunjenja navedenih zahteva.

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*