Home » OBAVEŠTENJA » Na molbu sindikata Ombudsman pisao ministru Stefanoviću

Na molbu sindikata Ombudsman pisao ministru Stefanoviću

U Mišljenju je navedeno da se, na osnovu navoda iz primljenih pritužbi i sredstava informisanja, došlo do saznanja da je nedavno izmenjen akt o sistematizaciji radnih mesta u kome su predviđena radna mesta na poslovima „analize rizika“, koja do tada nisu postojala, a za koja, po navodima pritužioca, ne postoji objektivna potreba, da je krajem 2015. godine veliki broj zaposlenih premešten na radna mesta „analize rizika“, ali i da je planirano da se početkom 2016. godine promeni akt o sistematizaciji u kome će se, u svrhu racionalizacije, brisati pomenuta radna mesta.

Ako u ovom momentu radi 1400 policajaca koji su „kriminalizovani“, to u pravnoj državi ne može biti rešavano primenom mera reorganizacije i racionalizacije (pogotovo ne fiktivno), već se takav problem mora i može rešavati isključivo pokretanjem odgovarajućih postupaka za utvrđivanje krivice, kažnjavanjem i davanjem otkaza, umesto otpremnine i raskida radnog odnosa, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana (dokument možete  preuzeti sa linka).

Sindikat policije Sloga,  prethodno je uputio je dopis gospodinu Jankoviću sa molbom da se zainteresuje za ovu temu. Dopis prenosimo u celosti:


Uvaženi gospodine Jankoviću,

Nećete mi zameriti što Vas i gospodina Šabića doživljavam kao poslednje Don Kihote moderne srpske istorije. Napadani ste i osporavani kad god im je to trebalo i kad god nisu imali prave argumente.

Ništa bolja situacija nije ni sa sindikatima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na žalost ministar favorizuje samo jedan reprezentativan, mi ostali za ministra ne postojimo. Šta više naziva nas neradnicima ili kriminalcima.

Upravo zbog toga, zbog nedostatka suštinskog i pravog dijaloga prinuđen sam da vam se obratim i upoznam sa činjeničnim stanjem u Ministarstvu.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova je i dalje stepenovan kao službena tajna. Sindikati nisu dobili poslednju izmenu sistematizacije koja je preko noći promenjena i gde su nastala neka fantomska radna mesta «analiza rizika». Zaposlenima su rešenja uručena s poukom o pravnom leku da se žalba može uložiti Žalbenoj komisiji Vlade. Kako i na koji način se žaliti kada nemamo uvida u sistematizaciju? Molimo Vas za pomoć, da li postoji način da se skine oznaka tajnosti ili da se poslodavac primora da je učini dostupnu sindikatima?

Haotično stanje vlada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, svima koji su preraspoređeni sa drugim rešenjem ili radnim mestom rečeno je da je to samo formalno, i radnici nastave da rade posao kao i ranije. To je neshvatljivo i pravno neobavezujuće. Zaposleni kojima su uručena rešenja za fantomsko radno mesto «analiza rizika» nemaju mesto rada, ne znaju obaveze koje nosi radno mesto, nemaju opis posla. Sve što imaju je novo rešenje i odgovor starešina «nemamo pojima» šta da radimo sa vama.

Sa takvim rešenjem vatrogasci i policajci odlaze na teren i rade sasvim normalno kao i pre rešenja. Neki su u rešenja primili u kopnenoj zoni bezbednosti i nastavili posao redovno. Šefovima, načelnicima, izvršiocima je rečeno da rade i dalje po starom rešenju. Neka šefovska i načelnička mesta su i ukinuta dok izvršilačka postoje. Zapravo nastao je pravni haos.

Kao ovlašćeno lice u sindikatu, uputio sam dopis ministru, direktoru policije i načelnicima sektora, sledeće sadržine:

„Gospodine ministre, vi ste odgovorno i ovlašćeno lice u Ministarstvu unutrašnjih poslova zadužen za rad i organizaciju rada ministarstva.

Molimo Vas da ovaj sindikat informišete zašto ste i na koji način predložili ili dali saglasnost da se formiraju, dodaju „fantomska radna mesta“ „analiza rizika“. Zašto ste pojedina, izvršilačka ili rukovodeća radna mesta ukidali ili smanjivali broj izvršilaca. Da li ste svesni, ili informisani kakve je to probleme donelo u organizovanju posla na terenu kod već jako malog broja izvršilaca. Pojedini rukovodioci ne mogu da sačine dnevni raspored rada. Tim smanjenjm broja izvršilaca i povlačenjem sa terena policajaca, operativaca i vatrogasaca na gantomske poslove „procene rizika“, bezbednosni sistem može biti ili je narušen a građani i država mogu snositi nesagledive posledice.

Prema informacijama koje nam stižu sa terena, zaposleni koji su preraspoređeni na mesta „analiza rizika“ nisu upoznatu sa svojim novim radni obavezama i opisom posla te ne znaju koje su im nove radne obaveze kao ni u kom radnom prostoru ga obavljaju. Oni su žigosani, šikanirani, označeni kao kriminalci koji čekaju otkaz. Dakle, sprovodi se plansko kolektivno zlostavljanje na radu što je suprotno zakonu.

Takođe, po informacijama koje stižu sa terena, zaposleni raspoređeni na radna mesta  „analiza rizika“, od strane rugovodioca bivaju primorani da nastave da rade one stare poslove kao da nisu dobila nova rešenja. Odlaze u patrolu, angažovani su u KZB, rade na pozorničkoj delatnosti, kuhinji, restoranu, gašenju požara i dr.  Upravo zbog toga, molim Vas da ovaj sindikat informišete, odnosno dostavite kopije uputstva ili drugih pismena, koja ste linijama rada dostavili na postupanje u vezi angažovanja radnika na „analizi rizika“.

Ističem da bi sa povećanom pažnjom trebalo pratiti zaposlene, odnosno da obavežete rukovodioce po linijama rada, na korektno postupanje prema „žigosanim radnicima analize rizika“ jer je najveći broj takvih u veoma teškom psihičkom stanju, pod stresom, a što može da bude okidač za suicid ili neprimerenu agresiju prema kolegama, rukovodiocima ili članovima porodice. O problemima suicida nema potrebe da vas dodatno informišem, svatram da ste dobro upoznati.

Ja vas neću pitati kako spavate,
verujem da bolje spavate od mene i nas koji spavamo samo 3 sata
noću, ili u opšte ne spavamo
sve nas ste javno putem medija okarakterisali za neradnike i kriminalce!

Ministre moj, sve to što nam radite je nečasno i neprofesionalno!“

————————————————————————–

Vas kao zaštitnika prava građana najljubaznije molim da se zainteresujete za ovaj gorući problem i da iz Vašeg domena rada sprovedete kontrolu ili nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Šire se priče da su fantomska radna mesta koja postoje smao na papiru  „analiza rizika“ samo formalne prirode i da će biti ugašena a svi mi koji smo dobili takva rešenja biti proglašeni tehnološkim viškom, ubrzo u januaru.

Sigurno je da među zaposlenima postoji određeni broj osoba koji ne zadovoljavaju kriterijume, ali mi nismo upoznati da li ikakvi kriterijumi postoje kada su radnici odabirani i premeštani. Ono što znamo je da su rukovodioci dostavljli lične podatke zaposlenih „za odstrel“ bez ikakvih kriterijuma. Da su ti podaci obrađivani i da se obrađuju i dalje u cilju ispunjenosti uslova ua proglašenje tehnoloških viškova.

S druge strane, dok se čine pripreme i stvaraju uslovi za otpuštanje, prijem radnika se svakodnevno vrši, po nekim nazovi prioritetima se zapošljavaju partiski kadrovi, rođaci i prijatelji i dr. Raspoređuju se na mesto poslovi bezbednosti OSL status pripravnici bez škole ili kursa, bez dana staža. Primaju se sekretarice i daktilografkinje. Dok drugi radnici čekaju otkaze.

Još jednom Vas molim da se zainteresujete za ovu temu.
Stavljam Vam se na raspolaganje i saradnju.

S poštovanjem,

Predsednik sindikata

Dragan Žebeljan

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*