Home » SAOPŠTENJA » MUP da postupi po preporuci Zaštitnika građana i dostavi Sindikatu policije Sloga sistematizaciju sa opisima radnih mesta

MUP da postupi po preporuci Zaštitnika građana i dostavi Sindikatu policije Sloga sistematizaciju sa opisima radnih mesta

Zaštitnik građana propisao je rok od 60 dana Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da postupi po rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Sindikatu policije Sloga dostavi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu.

Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu MUP-a u izbegavanju obaveze odgovornosti zbog nepostupanja u slučaju dostave sindikatu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, koji između ostalog sadrži opise radnih mesta svih zaposlenih u MUP, a koji je 2019. godine nakon pravosnažne presude Upravnog suda na zahtev našeg sindikata proglašen informacijom od javnog značaja.

Naglašavamo da je sistematizacija osnovni pravni akt u MUP- kojim se regulišu radno-pravni odnosi, i bez tog dokumenta sindikat je onemogućen da obavlja svoju osnovnu delatnost, a to je zaštita zaposlenih i povreda njihovih radnih prava.

Da li će MUP-u na čelu sa novim ministrom imati više sluha od predhodne garniture Aleksandra Vulina, ispoštovati  Ustav, zakon i Instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, naročito pružanju informacija kojima raspolažu organi javne vlasti, kao garancije uživanja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, ostaje da vidimo za najmanje 60 dana.

Imajući u vidu da MUP vrši poslove koji se odnose na zaštitu bezbednosti građana Srbije i njihovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava, očekujemo da novo rukovodstvo i novi ministar postupe po preporuci Zaštitnika građana i saglasno rešenju Poverenika dostave Sindikatu policije Sloga sistematizaciju sa opisima radnih mesta.

U Beogradu, 08.11.2022. godine

Informativna služba

Opširnije na: Zaštitnik građana utvrdio pravo sindikata na sistematizaciju

.

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.
Skip to content